تبلیغات
شبکه تخصصی مدیریت دانش - بهترین روش های احصاء درس آموخته ها در سازمانهای ایرانی كدامند؟
 
شبکه تخصصی مدیریت دانش
درباره وبلاگ


هدف اصلی تشکیل این وبلاگ به اشتراک گذاشتن اموخته های مدیریت دانش است.
تلاشمان بر این است که هر چند روز یکبار یکی از موضوعات تخصصی مدیریت دانش را مورد بحث و تبادل نظر با جمعی از عزیزان و با  نظارت یکی از برجسته ترین اساتید این حوزه جناب اقای دکتر اخوان قرار دهیم.
در ضمن کسانی که تمایل دارند در شبکه تخصصی مدیریت دانش در تلگرام مرتبط با موضوع وبلاگ عضو شوند شماره خود را برای اینجانب ارسال کنند.جمع بندی موضوع هفته در كانال مدیریت دانش به آدرس ذیل نیز قابل دسترسی می باشد:
https://telegram.me/knowledge_management

مدیر وبلاگ : مریم فیلسوفیان
مطالب اخیربا توجه به نظرات دوستان جمع بندی نهایی توسط خانم مهندس ساناز ایمانی به شرح ذیل انجام پذیرفت:

تعاریف دروس آموخته:

١- درس آموخته، دانش یا دركی است كه از طریق تجربه بدست آمده و تاثیر قابل توجهی بر سازمان دارد. این تجربه ممكن است مثبت یا منفی باشد، به عبارت دیگر منشا درس آموخته می تواند یك تجربه موفق یا یك تجربه ناموفق باشد، همچنین موفقیت ها، منابعی برای درس آموخته هستند.

تعاریف دروس آموخته:

٢- درس آموخته عبارت است از یك شكست یا خطر بالقوه و اقدامات ممكن برای كاهش آن خطر.

٣- درس آموخته، دانش حاصل شده از یك نوآوری یا تجربه است كه باعث می شود فرد یا سازمان بتواند فرآیند یا فعالیتی را بهبود بخشد. با این بهبود، كار ایمن تر، موثرتر، و با كیفیت بیشتری انجام می شود.

فرآیندهای دروس آموخته:

٤-بررسی تحقیقات نشان می دهد فرآیند درس آموخته ها در یک سازمان تحقیقاتی می تواند مشتمل بر جمع آوری تجربیات، اعتبارسنجی درس آموخته ها ، حوزه بندی تخصصی آنها، ذخیره سازی و انتشار درس آموخته ها و بازخورگیری از اعضا بمنظور استفاده مجدد باشد.

فرآیندهای دروس آموخته:

٥- همچنین درس آموخته ها در 3 حوزه انجام می گیرد مرور تجربه، تحلیل یادگیری و بسط برای آینده.همچنین در برخی از موارد بهره گیری از یک استاندارد مشخص برای هر عملیات یا فرایند و نیز استفاده از دستوالعمل های بروز رسانی شده درس آموخته نامیده می شود.

فرآیندهای دروس آموخته

٦- میلتون، دروس آموخته مدیریت دانش را قدم های قبل از یادگیری، درحین یادگیری، و بعد از یادگیری توصیف كرد. فرآیندهای دروس آموخته شامل سه مرحله می باشد كه شامل شناسایی، انتشار و بكارگیری است

فرآیندهای دروس آموخته:

٧- روش های معمول برای شناسایی درس آموخته، مرور بعد از عملیات، جلسات پروژه ای، ملاقات های حضوری، مرور یا بررسی بعد از پروژه، مطالعه تجربیات گذشته، مرور نقاط عطف پروژه و ....می باشد.انتشار یا انتقال شامل كدكذاری، تایید، ذخیره سازی، جستجو كردن، بازیابی كردن، اشتراك گذاری و آموزش میشود.بكارگیری دانش، اغلب تلاشی قابل توجه، نوعی تعهد، درك رفتار مردمی برای افراد و سازمان هاست كه معمولا با شكست مواجه می شود.

ضرورت اخذ و ثبت دروس آموخته:

٨- تحقیقات میلتون نشان می دهد اگر سازمان قادر به یادگیری از تجربیات خود باشد، می تواند تکرار اشتباهات را حذف نموده و به خلق مجدد موفقیت های گذشته خود بپردازد. به همین ترتیب بهبود مستمر در عملکرد سازمان محقق شده در نتیجه هزینه ها کاهش یافته و فعالیت ها بهتر صورت می پذیرد.با عدم اجرای درس آموخته ها در پروژه ها دارایی های دانشی از بین رفته  و در نهایت تجزیه و پراکندگی دانشی سازمانی و فراموشی سازمانی را بهمراه خواهد داشت.

ضرورت اخذ و ثبت دروس آموخته:

٩- تحقیقات دروس نشان می دهد فعالیت هایی نظیر کسب دانش و تسهیم آن جزو درس آموخته ها بشمار می آیند.کرزنر بر این باور است که علل تمایل سازمان ها به ثبت و مدیریت درس آموخته ها را می توان ناشی از کسب تجارب ارزشمند توسط افراد پروژه در حین کار، جدایی برخی متخصصین با انتقال تجارب، جلوگیری از بروز مشکلات مشابه و پرهیز از دوباره کاری ها و سعی و خطا ، سرعت بخشیدن به فرآیند تصمیم گیری، افزایش کیفیت تصمیمات دانست.

ضرورت اخذ و ثبت دروس آموخته:

١٠- همچنین او فرایند درس آموخته را در 3 مرحله خلاصه نموده است: فرایند یادگیر ی قبل از پروژه ، در حین پروژه و بعد از آن. در بسیاری از موارد مشاهده می شود سیستم درس آموخته فقط متمرکز بر خطاها بوده و به موفقیت ها چندان اهمیتی داده نمی شود. معمولا پیاده سازی فرایند درس آموخته ها به دلیل بروز حوادث مهلک بروز فاجعه، ایده ها و راه حل هایی که رد می شوند و یا محصولات و پروژه هایی که با شکست مواجه شده اند، آعاز می گردد.

بكارگیری دروس آموخته:

١١- تمركز درس آموخته ها بر روی موارد موفقیت از اهمیت بالایی برخوردار است سازمان هایی که موفق به خلاقیت در کسب و کار میگردند میبایست مکانیزم لازم برای کسب موفقیت مجدد و موفقیت مستمر را داشته باشند. سازمان های پیشرو در صدد بکارگیری دانش کسب شده و خلق دانش جدید هستند در حالی که سازمان های دنبال رو بیشتر در صدد بکارگیری دانش موجود و کمتر و یا تقریبا در حد ناچیز به دنبال خلق دانش جدید هستند

انتشار دروس آموخته:

١٢- انتشار دروس اموخته در اثربخشی و كارایی دروس اموخته اینده تاثیر بسزایی دارد كه به موفقیت پروژه های آینده كمك میكند، هر پروژه را با دروس آموخته پروژه قبلی شروع كنیم  و جزئی از پروژه را مرور دروس آموخته  پروژه های قبلی قرار دهیم و این را جز فرهنگ سازمانی بدانیم.در تحقیقات انجام گرفته فرایند درس آموخته به انتشار فعال، غیر فعال، پیشگیرانه تقسیم شده است.

روش هایی برای شناسایی دروس آموخته:

١٣- جمع آوری مشاهدات در پروژه از اقداماتی است كه برای شناسایی دروس آموخته موثر است، همه پرسنل با هرگونه رتبه شغلی در مقابل سندكردن مشكلات، كمبودها و موفقیت ها مسئول هستند .فرآیند جمع آوری شامل ضبط اطلاعات مثل نقد پروژه، فرم های نوشته شده و جلسات است و این فرآیند شامل تجربیات مثبت كه باعث محقق شدن اهداف سازمانی و تجربیات منفی پروژه ها كه به نتایج نامطلوب منجر شده، می شود.

روش هایی برای شناسایی دروس آموخته:

١٤- در همین راستا، روشهای مرور پروژه ، ارزیابی پس از پروژه و مرور پس از عملیات از روشهای شناخته شده برای تولید درس آموخته ها هستند، البته نقش شبكه ها و بخصوص شبكه های غیر رسمی در فرایند تولید درس آموخته ها بسیار حایز اهمیت هستند.

روش هایی برای شناسایی دروس آموخته:

١٥- اجتماعات كاری نیز نقش بسزایی در تسهیل یادگیری و تولید درس آموخته ها دارند، كاركرد اجتماعات كاری بخصوص در اشتراك درس آموخته ها امری اثبات شده می باشد، جمع آوری گرافیكی درس آموخته ها، درك بهتری از آن را فراهم می كند...، نقشه فرایند... شامل اشتباهات، موفقیتها و آگاهی های كسب شده... مستند سازی كارگاهی در قالب یك پوستر قابل فهم برای همه اعضا و ...

روش هایی برای شناسایی دروس آموخته:

١٦- بهترین تجارب، گزارش حوادث که هشدارها از جمله مناسب ترین درس آموخته ها در سازمانهای ایرانی بشمار می آیند.همچنین  بررسی در سازمان های تحقیقاتی نشان می دهد، حافظه سازمانی، ثبت و ضبط داده ها نیز از جمله روش های احصای درس آموخته ها می باشد.

روش هایی برای شناسایی دروس آموخته:

١٧- ادامه تحقیقات در بررسی فرایندهای دروس آموخته نشان می دهد از جمع آوری تجربیات، تایید، ذخیره سازی و انتشار و استفاده مجدد از تجربیات می باشد.

روش هایی برای اخذ دروس آموخته:

١٨-چند رویكرد برای اخذ دروس آموخته پیشنهاد شده است كه رویكرد یكپارچه سازی بدین صورت است كه مدیرپروژه كاركنانش رو در یه بازه زمانی ملاقات میكنه  و درمورد دروس كلیدی و شناسایی آن بحث میكند و مدیر پروژه خلاصه بحث رو در فرمت مطالعه موردی وارد میكنه و همینطور این دروس رو در گزارشات سالانه یا نیمه سالانه قرار میدهد و مركز دروس آموخته سازمان، آنرا به صورت منظم در وب سایت یا خبرنامه قرار میدهد.

روش هایی برای اخذ دروس آموخته:

١٩- جهت کسب درس آموخته ها ابتدا نیاز است که اطلاعات مربوط به تجربیات فردی ثبت گردد. اولین روشی که برای این کار پیشنهاد می گردد نگهداری خاطرات یادگیری است.هر سیستم کامل مدیریت دانش یا درس آموخته ، به طریقی لازم است که از ترکیب سیستم های صریح گرا و ضمنی گرا به صورت موازی استفاده نمایند

روش هایی برای اخذ دروس آموخته:

٢٠-لازم است که این دو روش با یکدیگر تعامل نموده و به یکدیگر متصل باشند.در مواردی که سازمان توسعه جغرافیایی دارد برای ثبت درس آموخته از سیستم مبتنی بر وب استفاده می گردد. بدین وسیله اشتراک اطلاعات بین دفاتر مرکزی، پیمانکاران و پیمانکاران فرعی تسهیل می گردد. از این سیستم برای بهبود عملکرد در هنگام برنامه ریزی و کاهش خطر استفاده می گردد.

روش هایی برای اخذ دروس آموخته:

٢١- بهترین روش کسب درس های آموخته، استفاده از تکنیک های مرور عملیات،مصاحبه،داستان سرایی و غیره است.نکته حائز اهمیت در خصوص تجارب شکست، ایجاد بستر و فضای باز در سازمان است که ارتباط مستقیم با حمایت و اعتقاد قلبی مدیران ارشد را می طلبد. 

روش هایی برای اخذ دروس آموخته:

٢٢- بهترین روش احصاء درس آموخته ها در سازمان های ایرانی با سایر کشورها تفاوت ندارد در تمامی سازمان ها چه ایرانی و چه خارجی بر اساس فرایندهای جاری میبایست روش هایی که متناسب با فرهنگ آن است برای ثبت و به اشتراک گذاری و استفاده مجدد درس آموخته ها در نظر گرفت. بهترین چارجوب برای ابن منظور نیز چارچوب پیشنهادی مدل نانکو و تاکوچی است.

روش هایی برای اخذ دروس آموخته:

٢٣- یکی از راهکارهای ساده و شیرین، برای ثبت تجربیاتمان (به شکلی که برای دیگران هم جذاب و آموختنی باشد)نگارش نامه‌ای به گذشته است. فرض کنید سفری به آینده داشته‌اید و امروز را دیده‌اید و حالا در موقعیت  امروز، نشسته‌اید  و دارید برای  ده سال یا بیست سال قبل، نامه می‌نویسید. چه کمک‌هایی می‌توانید به او بکنید تا بهتر زندگی کند و موفق‌تر شود؟ چه نشانه‌هایی می‌توانید به او بدهید تا مسیر زندگی را بهتر پیدا کند؟ چگونه می‌توانید به او برای تصمیم گیری‌های بهتر کمک کنید؟

روش هایی برای اخذ دروس آموخته:

٢٤- ترکیبی از روش های رسمی و غیررسمی به کار گرفته شود،ابزارهایی مثل مرور بعد از عملیات، مصاحبه ساختاریافته با خبرگان، الگوها و فرم های ثبت درس آموخته ها و تجارب موفق  و ناموفق، اجتماعات كاری و ...

غیر رسمی و شبه غیررسمی: مهمانی های کاری و دعوت از خبرگان جهت ایراد تجارب و درس آموخته ها، کافه دانشی

روش هایی برای اخذ دروس آموخته:

٢٥- همکاری و مشارکت با سایر بخشهای صنعت در حیطه کاری سازمان

٢٦- رهبری شایسته و مشوق فضای باز نقد و پرسشگری، وجود فرایند ساده و رسمی اخذ درس اموخته ها،ملزم سازی اركان سازمان نسبت به فرایند، تخصیص زمان و یودجه مناسب به تخلیل اكتساب و نهادینه سازی درس اموخته ها، ایجاد دیتا بیس ،استقرار نظامی برای كاربردىسازی بهترین درس ها،مرور مقطعی فرایند


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 18 مرداد 1398 01:30 ق.ظ
Appreciating the time and energy you put into your website and detailed information you present.
It's awesome to come across a blog every once in a while that
isn't the same outdated rehashed information. Fantastic read!
I've bookmarked your site and I'm including your RSS feeds to my Google account.
جمعه 11 مرداد 1398 02:55 ب.ظ
For hottest information you have to visit internet and on internet I found this website as a best
site for latest updates.
جمعه 11 مرداد 1398 12:38 ق.ظ
Sexy2call Quick search and find the most up-to-date
results Get a massage escort girl, discrete apartment or any perfect
and indulgent recreation. Looking for escort girls? Discrete apartments?

Make a quick search by region
چهارشنبه 9 مرداد 1398 08:13 ب.ظ
This is really interesting, You're a very skilled blogger.

I have joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post.
Also, I have shared your web site in my social networks!
سه شنبه 8 مرداد 1398 12:07 ب.ظ
My partner and I stumbled over here by a different web page and thought I
might as well check things out. I like what I see so now i'm following you.
Look forward to looking over your web page repeatedly.
یکشنبه 30 تیر 1398 04:59 ب.ظ
viagra drink recipe
<a href="https://www.viagraforsalemsn.com/">www.viagraforsalemsn.com/</a>
جمعه 28 تیر 1398 05:37 ب.ظ
thank you a great deal this excellent website is usually proper and simple
چهارشنبه 26 تیر 1398 02:14 ق.ظ
viagra with alcohol
<a href="https://www.viagraforsalemsn.com/">where to buy viagra</a>
یکشنبه 16 تیر 1398 08:06 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's having a cappuccino. They are handsome.
Brown hair slicked back, glasses that are great for his face, hazel eyes and
the prettiest lips I've seen. He could be quality, with incredible
arms plus a chest that stands apart on this sweater.

We're standing in-front of each other referring to our way of life,
what we really wish for for future years, what we're searching
for on another person. He starts saying that
bigger been rejected a lot of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I only say He
smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I really don't know. Everything happens for good reason right.
But analyze, utilize reject me, does one Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, utilize mind if I kissed you at the moment?' he stated as I receive much better him and kiss him.

‘Next occasion don't ask, do exactly it.' I reply.

‘I like how you will think.' , he said.

While waiting, I start scrubbing my high heel within his leg, massaging it slowly. ‘Precisely what do you wish in ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I really like determined women. Someone to know whatever they want. A person that won't say yes just because I said yes. Someone who's not afraid when attemping interesting things,' he says. ‘I'm never afraid when you attempt a new challenge, especially in terms of making interesting things in the bed room ', I intimate ‘And I really like women who are direct, who cut over the chase, like you just did. To become
honest, this is a huge turn on.
جمعه 14 تیر 1398 05:17 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's creating a cappuccino.
They are handsome. Brown hair slicked back, glasses
that suit his face, hazel eyes and the most beautiful lips I've seen. He
or she is well made, with incredible arms along with a chest that stands out
within this sweater. We're standing ahead of each other dealing with
our lives, what we wish money for hard times,
what we're interested in on another person. He starts saying that they have been rejected a lot of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject
you ', I have faith that He smiles at me, biting his lip.‘Oh, I do not know. Everything happens for reasons right.
But tell me, make use of reject me, do you Ana?' He said.

‘No, how could I?' , I replied

"So, make use of mind if I kissed you at this time?' he said as I purchase far better him and kiss him.

‘When don't ask, do it.' I reply.

‘I favor how you will think.' , he said.

In the meantime, I start scrubbing my hindfoot as part of his leg, massaging it slowly. ‘So what can you wish ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I like determined women. Someone to know whatever they want. Someone that won't say yes simply because I said yes. Someone who's not afraid when trying something mroe challenging,' he says. ‘I'm never afraid when you attempt something totally new, especially in relation to making a new challenge in the sack ', I intimate ‘And Everyone loves ladies who are direct, who cut from the chase, like you simply did. Being
honest, that's a huge turn on.
دوشنبه 10 تیر 1398 04:40 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's possessing a cappuccino.

They are handsome. Brown hair slicked back, glasses
which fit his face, hazel eyes and the most beautiful lips I've seen. He is well built, with incredible
arms and a chest that sticks out within this sweater. We're
standing in-front of one another dealing with us, what we want money, what we're
looking for on another person. He starts telling me
that he has been rejected many times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ',
I believe that He smiles at me, biting his lip.


‘Oh, I wouldn't know. Everything happens for a
good reason right. But figure out, you would not reject me, would you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, you would not mind if I kissed you right this moment?' he was quoted saying as I recieve more detailed him and kiss him.

‘When don't ask, function it.' I reply.

‘I favor how you think.' , he said.

For now, I start scrubbing my your back heel in their leg, massaging it slowly. ‘Exactly what do you like in females? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘Everyone loves determined women. Someone discussion what they have to want. A person that won't say yes because I said yes. Someone who's not scared when you attempt new things,' he says. ‘I'm never afraid when attemping interesting things, especially in regards to making something totally new in bed ', I intimate ‘And Everyone loves girls who are direct, who cut from the chase, like you simply did. For being
honest, which is a huge turn on.'
دوشنبه 10 تیر 1398 08:35 ق.ظ
Sexy2call Quick search to get up to date results Look for a massage escort girl, discrete
apartment or any perfect and indulgent recreation.
Interested in escort girls? Discrete apartments? Complete a
quick search by region, the most important portal in Israel for discreet apartments and escort girls, many
different youth ads that offers you service and guidance you
did not know, try a search by city to get you the dream girl for one more indulgence, business meeting?
Ads never include and or provide and or encourage and or imply the provision of sexual
services. The ads are subject to all of the binding laws of the State of Israel.
دوشنبه 10 تیر 1398 08:35 ق.ظ
Sexy2call Quick search to get up to date results Look for a massage escort girl, discrete
apartment or any perfect and indulgent recreation.
Interested in escort girls? Discrete apartments? Complete a
quick search by region, the most important portal in Israel for discreet apartments and escort girls, many
different youth ads that offers you service and guidance you
did not know, try a search by city to get you the dream girl for one more indulgence, business meeting?
Ads never include and or provide and or encourage and or imply the provision of sexual
services. The ads are subject to all of the binding laws of the State of Israel.
جمعه 31 خرداد 1398 01:28 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters
on Everton Park in Singapore. I'm having black coffee, he's creating a cappuccino.
He is handsome. Brown hair slicked back, glasses for his face, hazel eyes and the most
beautiful lips I've seen. They are well made, with incredible arms and a chest
that shines for this sweater. We're standing in front of each other speaking
about our everyday life, what you want for future years,
what we're looking for on another person. He starts telling me that they have been rejected a lot of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ',
I only say He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I do not know. Everything happens for grounds right.
But identify, can you reject me, can you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, utilize mind if I kissed you at this time?' he explained as I recieve nearer to him and kiss him.

‘The very next time don't ask, accomplish it.' I reply.

‘I favor the way you think.' , he said.

For now, I start scrubbing my calcaneus in her leg, massaging it slowly. ‘What can you prefer girls? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I like determined women. Someone you will never know what we want. Somebody who won't say yes just because I said yes. Someone who's not scared when you try something mroe challenging,' he says. ‘I'm never afraid when attemping new things, especially with regards to making interesting things in bed ', I intimate ‘And I like females who are direct, who cut through the chase, like you recently did. To become
honest, which is a huge turn on.'
یکشنبه 26 خرداد 1398 02:47 ق.ظ
Index Search Villas and lofts to book, search by region, find in a few minutes a villa to
rent by city, a number of
شنبه 25 خرداد 1398 06:15 ب.ظ
"We've got to build to a different one crescendo, cheri," he
said. "And we all are going to have an ending that'll be as none before."

His smile was decadent, his eyes were loaded
with lust, as well as soft skin of his hard cock against my sex was having
its intended effect. I had been feeling a stronger arousal now as I felt his cock slide between my sensitive lips.
I felt the pinnacle of his cock push agonizingly at the
doorway of my pussy, and Needed him to thrust into
me hard. Instead he retracted and slid his hardness back around my clit.


I'd been aching to acquire him inside, and I possibly could tell
that his must push that wonderful hard cock inside me was growing.
His moans grew to match mine, and I knew the experience of my wet
pussy lips for the head of his cock was getting an excessive amount both for
of us.

"Allow the finale begin," he stated, and hubby slid the end of his cock inside me.


We both gasped because held his cock there for a moment.
I contracted my pussy to tug him further inside, and that he threw
his head back within the sensation. Inch by excruciating inch he pushed his cock inside me,
every time I squeezed my pussy around him. His cock felt wonderful because it filled me, but I needed everything inside
me. I rolled to the side and rested my leg against his shoulder, and he plunged his cock completely in.
جمعه 24 خرداد 1398 01:47 ب.ظ
hello there and thank you for your info – I
have certainly picked up anything new from right here. I did
however expertise several technical points using this web site,
as I experienced to reload the web site many times previous to I could get it
to load correctly. I had been wondering if your hosting is OK?
Not that I am complaining, but sluggish loading instances
times will often affect your placement in google and can damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords.
Anyway I am adding this RSS to my e-mail and can look out for
a lot more of your respective intriguing content.
Make sure you update this again very soon.
جمعه 24 خرداد 1398 04:18 ق.ظ
Cіnnamon can cut back fasting blood sugar ranges.
پنجشنبه 23 خرداد 1398 09:50 ق.ظ
In search of the right meth᧐d to make scrambled eggs.
پنجشنبه 23 خرداد 1398 12:24 ق.ظ
Totaally chilled eggs don't peel as properly.
چهارشنبه 22 خرداد 1398 04:45 ب.ظ
Oⅼive oil is vital aalso along the cоdfish.
چهارشنبه 22 خرداد 1398 10:55 ق.ظ
Ꭺlso, potatoes don t come true ftom ѕeeɗ.
چهارشنبه 22 خرداد 1398 07:51 ق.ظ
Washing рotatoeѕ earlу could ϲajsе tjеm too rot.
سه شنبه 21 خرداد 1398 10:55 ب.ظ
While butter іs mеlting, whisk eցgs constantly.
سه شنبه 21 خرداد 1398 10:16 ب.ظ
Cumpɑra Raspberry Pi 3 Mannequin B 1 Gb RAM dee la eMAG!
سه شنبه 21 خرداد 1398 01:10 ب.ظ
Thɑt iis what ѕalted codfish seems likе.
سه شنبه 21 خرداد 1398 12:40 ب.ظ
This is what sɑlted codfish seеms like.
سه شنبه 21 خرداد 1398 01:54 ق.ظ
Ӏ қnow it iѕs doable too micrrowave scrambled eggs.
دوشنبه 20 خرداد 1398 11:57 ب.ظ
Leаrn Steve, Wines and the Codfish article.
دوشنبه 20 خرداد 1398 10:16 ب.ظ
Еggs aгe delіcate and prepare dinner very quickly.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :