تبلیغات
شبکه تخصصی مدیریت دانش - بهترین روش های احصاء درس آموخته ها در سازمانهای ایرانی كدامند؟
 
شبکه تخصصی مدیریت دانش
درباره وبلاگ


هدف اصلی تشکیل این وبلاگ به اشتراک گذاشتن اموخته های مدیریت دانش است.
تلاشمان بر این است که هر چند روز یکبار یکی از موضوعات تخصصی مدیریت دانش را مورد بحث و تبادل نظر با جمعی از عزیزان و با  نظارت یکی از برجسته ترین اساتید این حوزه جناب اقای دکتر اخوان قرار دهیم.
در ضمن کسانی که تمایل دارند در شبکه تخصصی مدیریت دانش در تلگرام مرتبط با موضوع وبلاگ عضو شوند شماره خود را برای اینجانب ارسال کنند.جمع بندی موضوع هفته در كانال مدیریت دانش به آدرس ذیل نیز قابل دسترسی می باشد:
https://telegram.me/knowledge_management

مدیر وبلاگ : مریم فیلسوفیان
مطالب اخیربا توجه به نظرات دوستان جمع بندی نهایی توسط خانم مهندس ساناز ایمانی به شرح ذیل انجام پذیرفت:

تعاریف دروس آموخته:

١- درس آموخته، دانش یا دركی است كه از طریق تجربه بدست آمده و تاثیر قابل توجهی بر سازمان دارد. این تجربه ممكن است مثبت یا منفی باشد، به عبارت دیگر منشا درس آموخته می تواند یك تجربه موفق یا یك تجربه ناموفق باشد، همچنین موفقیت ها، منابعی برای درس آموخته هستند.

تعاریف دروس آموخته:

٢- درس آموخته عبارت است از یك شكست یا خطر بالقوه و اقدامات ممكن برای كاهش آن خطر.

٣- درس آموخته، دانش حاصل شده از یك نوآوری یا تجربه است كه باعث می شود فرد یا سازمان بتواند فرآیند یا فعالیتی را بهبود بخشد. با این بهبود، كار ایمن تر، موثرتر، و با كیفیت بیشتری انجام می شود.

فرآیندهای دروس آموخته:

٤-بررسی تحقیقات نشان می دهد فرآیند درس آموخته ها در یک سازمان تحقیقاتی می تواند مشتمل بر جمع آوری تجربیات، اعتبارسنجی درس آموخته ها ، حوزه بندی تخصصی آنها، ذخیره سازی و انتشار درس آموخته ها و بازخورگیری از اعضا بمنظور استفاده مجدد باشد.

فرآیندهای دروس آموخته:

٥- همچنین درس آموخته ها در 3 حوزه انجام می گیرد مرور تجربه، تحلیل یادگیری و بسط برای آینده.همچنین در برخی از موارد بهره گیری از یک استاندارد مشخص برای هر عملیات یا فرایند و نیز استفاده از دستوالعمل های بروز رسانی شده درس آموخته نامیده می شود.

فرآیندهای دروس آموخته

٦- میلتون، دروس آموخته مدیریت دانش را قدم های قبل از یادگیری، درحین یادگیری، و بعد از یادگیری توصیف كرد. فرآیندهای دروس آموخته شامل سه مرحله می باشد كه شامل شناسایی، انتشار و بكارگیری است

فرآیندهای دروس آموخته:

٧- روش های معمول برای شناسایی درس آموخته، مرور بعد از عملیات، جلسات پروژه ای، ملاقات های حضوری، مرور یا بررسی بعد از پروژه، مطالعه تجربیات گذشته، مرور نقاط عطف پروژه و ....می باشد.انتشار یا انتقال شامل كدكذاری، تایید، ذخیره سازی، جستجو كردن، بازیابی كردن، اشتراك گذاری و آموزش میشود.بكارگیری دانش، اغلب تلاشی قابل توجه، نوعی تعهد، درك رفتار مردمی برای افراد و سازمان هاست كه معمولا با شكست مواجه می شود.

ضرورت اخذ و ثبت دروس آموخته:

٨- تحقیقات میلتون نشان می دهد اگر سازمان قادر به یادگیری از تجربیات خود باشد، می تواند تکرار اشتباهات را حذف نموده و به خلق مجدد موفقیت های گذشته خود بپردازد. به همین ترتیب بهبود مستمر در عملکرد سازمان محقق شده در نتیجه هزینه ها کاهش یافته و فعالیت ها بهتر صورت می پذیرد.با عدم اجرای درس آموخته ها در پروژه ها دارایی های دانشی از بین رفته  و در نهایت تجزیه و پراکندگی دانشی سازمانی و فراموشی سازمانی را بهمراه خواهد داشت.

ضرورت اخذ و ثبت دروس آموخته:

٩- تحقیقات دروس نشان می دهد فعالیت هایی نظیر کسب دانش و تسهیم آن جزو درس آموخته ها بشمار می آیند.کرزنر بر این باور است که علل تمایل سازمان ها به ثبت و مدیریت درس آموخته ها را می توان ناشی از کسب تجارب ارزشمند توسط افراد پروژه در حین کار، جدایی برخی متخصصین با انتقال تجارب، جلوگیری از بروز مشکلات مشابه و پرهیز از دوباره کاری ها و سعی و خطا ، سرعت بخشیدن به فرآیند تصمیم گیری، افزایش کیفیت تصمیمات دانست.

ضرورت اخذ و ثبت دروس آموخته:

١٠- همچنین او فرایند درس آموخته را در 3 مرحله خلاصه نموده است: فرایند یادگیر ی قبل از پروژه ، در حین پروژه و بعد از آن. در بسیاری از موارد مشاهده می شود سیستم درس آموخته فقط متمرکز بر خطاها بوده و به موفقیت ها چندان اهمیتی داده نمی شود. معمولا پیاده سازی فرایند درس آموخته ها به دلیل بروز حوادث مهلک بروز فاجعه، ایده ها و راه حل هایی که رد می شوند و یا محصولات و پروژه هایی که با شکست مواجه شده اند، آعاز می گردد.

بكارگیری دروس آموخته:

١١- تمركز درس آموخته ها بر روی موارد موفقیت از اهمیت بالایی برخوردار است سازمان هایی که موفق به خلاقیت در کسب و کار میگردند میبایست مکانیزم لازم برای کسب موفقیت مجدد و موفقیت مستمر را داشته باشند. سازمان های پیشرو در صدد بکارگیری دانش کسب شده و خلق دانش جدید هستند در حالی که سازمان های دنبال رو بیشتر در صدد بکارگیری دانش موجود و کمتر و یا تقریبا در حد ناچیز به دنبال خلق دانش جدید هستند

انتشار دروس آموخته:

١٢- انتشار دروس اموخته در اثربخشی و كارایی دروس اموخته اینده تاثیر بسزایی دارد كه به موفقیت پروژه های آینده كمك میكند، هر پروژه را با دروس آموخته پروژه قبلی شروع كنیم  و جزئی از پروژه را مرور دروس آموخته  پروژه های قبلی قرار دهیم و این را جز فرهنگ سازمانی بدانیم.در تحقیقات انجام گرفته فرایند درس آموخته به انتشار فعال، غیر فعال، پیشگیرانه تقسیم شده است.

روش هایی برای شناسایی دروس آموخته:

١٣- جمع آوری مشاهدات در پروژه از اقداماتی است كه برای شناسایی دروس آموخته موثر است، همه پرسنل با هرگونه رتبه شغلی در مقابل سندكردن مشكلات، كمبودها و موفقیت ها مسئول هستند .فرآیند جمع آوری شامل ضبط اطلاعات مثل نقد پروژه، فرم های نوشته شده و جلسات است و این فرآیند شامل تجربیات مثبت كه باعث محقق شدن اهداف سازمانی و تجربیات منفی پروژه ها كه به نتایج نامطلوب منجر شده، می شود.

روش هایی برای شناسایی دروس آموخته:

١٤- در همین راستا، روشهای مرور پروژه ، ارزیابی پس از پروژه و مرور پس از عملیات از روشهای شناخته شده برای تولید درس آموخته ها هستند، البته نقش شبكه ها و بخصوص شبكه های غیر رسمی در فرایند تولید درس آموخته ها بسیار حایز اهمیت هستند.

روش هایی برای شناسایی دروس آموخته:

١٥- اجتماعات كاری نیز نقش بسزایی در تسهیل یادگیری و تولید درس آموخته ها دارند، كاركرد اجتماعات كاری بخصوص در اشتراك درس آموخته ها امری اثبات شده می باشد، جمع آوری گرافیكی درس آموخته ها، درك بهتری از آن را فراهم می كند...، نقشه فرایند... شامل اشتباهات، موفقیتها و آگاهی های كسب شده... مستند سازی كارگاهی در قالب یك پوستر قابل فهم برای همه اعضا و ...

روش هایی برای شناسایی دروس آموخته:

١٦- بهترین تجارب، گزارش حوادث که هشدارها از جمله مناسب ترین درس آموخته ها در سازمانهای ایرانی بشمار می آیند.همچنین  بررسی در سازمان های تحقیقاتی نشان می دهد، حافظه سازمانی، ثبت و ضبط داده ها نیز از جمله روش های احصای درس آموخته ها می باشد.

روش هایی برای شناسایی دروس آموخته:

١٧- ادامه تحقیقات در بررسی فرایندهای دروس آموخته نشان می دهد از جمع آوری تجربیات، تایید، ذخیره سازی و انتشار و استفاده مجدد از تجربیات می باشد.

روش هایی برای اخذ دروس آموخته:

١٨-چند رویكرد برای اخذ دروس آموخته پیشنهاد شده است كه رویكرد یكپارچه سازی بدین صورت است كه مدیرپروژه كاركنانش رو در یه بازه زمانی ملاقات میكنه  و درمورد دروس كلیدی و شناسایی آن بحث میكند و مدیر پروژه خلاصه بحث رو در فرمت مطالعه موردی وارد میكنه و همینطور این دروس رو در گزارشات سالانه یا نیمه سالانه قرار میدهد و مركز دروس آموخته سازمان، آنرا به صورت منظم در وب سایت یا خبرنامه قرار میدهد.

روش هایی برای اخذ دروس آموخته:

١٩- جهت کسب درس آموخته ها ابتدا نیاز است که اطلاعات مربوط به تجربیات فردی ثبت گردد. اولین روشی که برای این کار پیشنهاد می گردد نگهداری خاطرات یادگیری است.هر سیستم کامل مدیریت دانش یا درس آموخته ، به طریقی لازم است که از ترکیب سیستم های صریح گرا و ضمنی گرا به صورت موازی استفاده نمایند

روش هایی برای اخذ دروس آموخته:

٢٠-لازم است که این دو روش با یکدیگر تعامل نموده و به یکدیگر متصل باشند.در مواردی که سازمان توسعه جغرافیایی دارد برای ثبت درس آموخته از سیستم مبتنی بر وب استفاده می گردد. بدین وسیله اشتراک اطلاعات بین دفاتر مرکزی، پیمانکاران و پیمانکاران فرعی تسهیل می گردد. از این سیستم برای بهبود عملکرد در هنگام برنامه ریزی و کاهش خطر استفاده می گردد.

روش هایی برای اخذ دروس آموخته:

٢١- بهترین روش کسب درس های آموخته، استفاده از تکنیک های مرور عملیات،مصاحبه،داستان سرایی و غیره است.نکته حائز اهمیت در خصوص تجارب شکست، ایجاد بستر و فضای باز در سازمان است که ارتباط مستقیم با حمایت و اعتقاد قلبی مدیران ارشد را می طلبد. 

روش هایی برای اخذ دروس آموخته:

٢٢- بهترین روش احصاء درس آموخته ها در سازمان های ایرانی با سایر کشورها تفاوت ندارد در تمامی سازمان ها چه ایرانی و چه خارجی بر اساس فرایندهای جاری میبایست روش هایی که متناسب با فرهنگ آن است برای ثبت و به اشتراک گذاری و استفاده مجدد درس آموخته ها در نظر گرفت. بهترین چارجوب برای ابن منظور نیز چارچوب پیشنهادی مدل نانکو و تاکوچی است.

روش هایی برای اخذ دروس آموخته:

٢٣- یکی از راهکارهای ساده و شیرین، برای ثبت تجربیاتمان (به شکلی که برای دیگران هم جذاب و آموختنی باشد)نگارش نامه‌ای به گذشته است. فرض کنید سفری به آینده داشته‌اید و امروز را دیده‌اید و حالا در موقعیت  امروز، نشسته‌اید  و دارید برای  ده سال یا بیست سال قبل، نامه می‌نویسید. چه کمک‌هایی می‌توانید به او بکنید تا بهتر زندگی کند و موفق‌تر شود؟ چه نشانه‌هایی می‌توانید به او بدهید تا مسیر زندگی را بهتر پیدا کند؟ چگونه می‌توانید به او برای تصمیم گیری‌های بهتر کمک کنید؟

روش هایی برای اخذ دروس آموخته:

٢٤- ترکیبی از روش های رسمی و غیررسمی به کار گرفته شود،ابزارهایی مثل مرور بعد از عملیات، مصاحبه ساختاریافته با خبرگان، الگوها و فرم های ثبت درس آموخته ها و تجارب موفق  و ناموفق، اجتماعات كاری و ...

غیر رسمی و شبه غیررسمی: مهمانی های کاری و دعوت از خبرگان جهت ایراد تجارب و درس آموخته ها، کافه دانشی

روش هایی برای اخذ دروس آموخته:

٢٥- همکاری و مشارکت با سایر بخشهای صنعت در حیطه کاری سازمان

٢٦- رهبری شایسته و مشوق فضای باز نقد و پرسشگری، وجود فرایند ساده و رسمی اخذ درس اموخته ها،ملزم سازی اركان سازمان نسبت به فرایند، تخصیص زمان و یودجه مناسب به تخلیل اكتساب و نهادینه سازی درس اموخته ها، ایجاد دیتا بیس ،استقرار نظامی برای كاربردىسازی بهترین درس ها،مرور مقطعی فرایند


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:56 ب.ظ
It's very simple to find out any topic on web as compared to books, as I found this paragraph at this website.
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:07 ق.ظ
Very good blog! Do you have any hints for aspiring writers?I'm planning to start my oown site soon but I'm a little lost on everything.
Would you suggest starting with a free platform like Wordpress
or go for a paid option? There are so many choices out there that I'm totally
overwelmed .. Any suggestions? Kudos!
یکشنبه 11 آذر 1397 08:13 ب.ظ
Hello there, I do think your blog could possibly be
having web browser compatibility problems. Whenever I loook at your site in Safari, it looks fine however, if opening in IE, it's got some overlapping issues.
I merely wanted tto provide you with a quick heads up!
Aside from that, fantastic blog!
جمعه 9 آذر 1397 09:56 ق.ظ
Hello, I enjoy reading all of your post. I like to write a little comment to support you.
جمعه 9 آذر 1397 07:00 ق.ظ
whoah this weblog is wonderful i love reading your articles.
Keep up the great work! You already know, many persons
are searching round for this information, you can aid them greatly.
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:07 ق.ظ
Incredible quest there. What occurred after? Thanks!
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:22 ق.ظ
Awesome blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
A design like yours with a few simple adjustements would really
make my blog stand out. Please let me know
where you got your theme. With thanks
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:49 ق.ظ
Hello just wanted to give you a brief heads
up and let you know a few of the images aren't loading
properly. I'm not sure why but I think its
a linking issue. I've tried it in two different browsers and both show
the same outcome.
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:19 ق.ظ
I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog.
Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up
the nice quality writing, it's rare to see a great
blog like this one these days.
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:30 ق.ظ
Great article.
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:28 ق.ظ
Amazing! Its actually awesome piece of writing, I have
got much clear idea on the topic of from this piece of writing.
یکشنبه 4 آذر 1397 03:06 ب.ظ
Are you in the mood for a little blonde visual satisfaction? If so, then you really need to take a look at http://www.camgirl.pw/miss_ksu/ She is the type of girl who knows how to put some led in a man’s pencil.
پنجشنبه 16 شهریور 1396 08:49 ق.ظ
Hey There. I discovered your weblog the usage of msn.
That is a very well written article. I'll make sure to bookmark it and return to
learn more of your helpful information. Thank you for the post.
I'll definitely return.
یکشنبه 15 مرداد 1396 01:59 ب.ظ
I'm excited to find this website. I need to to thank you for ones
time just for this wonderful read!! I definitely really liked every part of it and I have you book-marked to
look at new information in your web site.
یکشنبه 15 مرداد 1396 02:59 ق.ظ
Wonderful blog! Do you have any suggestions for aspiring writers?
I'm planning to start my own website soon but I'm
a little lost on everything. Would you advise starting with
a free platform like Wordpress or go for a paid option? There are so many options out there that I'm
completely overwhelmed .. Any tips? Kudos!
دوشنبه 21 فروردین 1396 05:56 ق.ظ
This site was... how do I say it? Relevant!! Finally I've found something that helped me.
Thanks a lot!
یکشنبه 20 فروردین 1396 07:32 ق.ظ
excellent post, very informative. I wonder why the other specialists of this
sector don't understand this. You must continue your writing.
I am confident, you have a great readers' base already!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :