شبکه تخصصی مدیریت دانش
درباره وبلاگ


هدف اصلی تشکیل این وبلاگ به اشتراک گذاشتن اموخته های مدیریت دانش است.
تلاشمان بر این است که هر چند روز یکبار یکی از موضوعات تخصصی مدیریت دانش را مورد بحث و تبادل نظر با جمعی از عزیزان و با  نظارت یکی از برجسته ترین اساتید این حوزه جناب اقای دکتر اخوان قرار دهیم.
در ضمن کسانی که تمایل دارند در شبکه تخصصی مدیریت دانش در تلگرام مرتبط با موضوع وبلاگ عضو شوند شماره خود را برای اینجانب ارسال کنند.جمع بندی موضوع هفته در كانال مدیریت دانش به آدرس ذیل نیز قابل دسترسی می باشد:
https://telegram.me/knowledge_management

مدیر وبلاگ : مریم فیلسوفیان
مطالب اخیر


با توجه به نظرات دوستان جمع بندی نهایی توسط آقای دکتر محمد رضا زاهدی به شرح ذیل انجام پذیرفت:

تحقیقات نشان می دهد کارکنان دانشی در دو گروه استاندارد و رادیکال طبقه بندی می شوند. کارکنان دانشی استاندارد به انجام وظایف استاندارد در سازمان پرداخته و دانش را به شیوه استاندارد بکار می برند. کارکنان دانشی که وظایف خلاقانه را انجام داده و در استفاده از دانش بصورت رادیکال عمل می کنند.

1-    بررسی حاصل از تحقیقات نشان می دهد در مواردی که سابقه کار برخی از افراد در مقایسه با دیگر کارکنان یک حوزه بیشتر باشد احتمال دارد که با اتکا به دانش قدیمی خود کار را پیش ببرد و خیلی اعتنایی به تجارب سایر نداشته باشد و ممکن است نقصان در کار ایجاد شود.

2-    یکی از دلایل وجود شکاف بحث فرهنگ سازمانی و اعتماد برای تسهیم و استفاده از دانش باشه در واقع اگر افراد شناخت و رابطه خوبی از تجربیات مشترک و با هم در سازمان داشته باشند شکاف کمتری ایجاد میشود. همچنین نبود رویه های الزام آور برای تصمیم گیری و اجرای کارها بر  مبنای دانش هم باعث ایجاد نقصان های و دوباره کاری های زیادی در سازمان ها میشود.

3-    بررسی ها نشان می دهد عدم وجود ارتباط و صمیمیت مناسب در بین کارکنان نیز بکی از عوامل شکاف دانشی بشمار می آید.

4-    وقتی رقابت بین کارکنان باشد و روند رشد شغلی نا معلوم باشد هرکس دانش و تجربه خودش را در میز خودش حفظ می کند تا نکند از سایرین عقب بیفتد. همچنین نگه داشتن تجربه یک نوع قدرت آفرینی برای فرد به همراه دارد

5-    بررسی تحقیقات نشان می دهد، شکاف دانشی سازمان اغلب منبعث از شکاف دانشی کارکنان می باشد . از سوی دیگر تا زمانی که مساله شکاف دانشی کارکنان حل نشود این امر باعث خواهد شد نوعی فراموشی دانشی در بین کارکنان و سازمان ایجاد گردد.

6-    تا زمانی که انگیزه ای وجود نداشته باشد چه الزام آور ( تنبیهی) و یا تشویقی شرایط به همین منوال خواهد بود.

7-    قطعا با طراحی دوره های آموزشی و برگزاری جلسات تبادل اندیشه می توان از این شکاف ها کاست

8-    ساده ترین راه حل برای شکاف دانشی مصاحبه با چند متخصص درخصوص یک موضوع سپس طراحی پرسش نامه مطلوب   با  موجود می باشد.

9-    ترسیم نقشه مهارت و تخصص کارکنان از ابزار هایی است که می تواند شکاف دانشی را مشهود تر نشان دهد.

10-                        عدم توسعه حمایتی مدیر ارشد سازمان نیز یکی از عوامل شکاف دانشی کارکنان یک سازمان تلقی می شود.

11-                        وجود مشاغل مختلف با درجات و سطوح متفاوت سطوح دانشی متفاوتی را هم الزام آور می سازد به عنوان مثال فردی که در یک شغل خدماتی نظیر نظافت ساختمان کار می کند با کسی که در سطح مدیریتی یا پژوهشی کار می کند طبیعی است که از نظر دانشی با هم در یک سطح نیستند و اصلا نباید در یک سطح باشند و از طرفی معمولا افرادی که در یک شغل خاص هستند معمولا دانش یکسانی دارند چرا که شباهت ها باعث در یکجا قرار گرفتن آنها شده و نه تفاوتها و به شما شکاف، و از طرفی طبق تجربه طولانی ما در کار؛ مشاهده شده که بعضی از تفاوت های دانشی موجود بین کارکنان یک بخش خاص نیز عمدتا از میزان تلاشی که افراد برای ارتقا خودشان می نمایند، ناشی می شود

12-                        هر سازمان برای دستیابی به اهداف خود، از مجموعه دانشی استفاده می‌كند كه نزد تك‌تك افراد و در ذهن آنها انباشته شده است. در صورت عدم استفاده از این دانش‌ها، می‌توان شكست سازمان یا بالا بودن هزینه‌های ناشی از تكرار برخی فرایندهای تصمیم‌گیری و عدم استفاده مطلوب از سوابق تجربی و تصمیم‌گیری‌ها را انتظار داشت

13-                        بررسی ها نشان می دهد با صرفا با داشتن طرح طبقه بندی مشاغل نمی توان شکاف دانشی کارکنان را کم نمود. ، با این وجود در برخی از سازمان ها بنا بر تخصص گرایی محض بوده و افراد در یک بعد حرفه ای می شوند، در صورتیکه در هر طبقه شغلی گروه کانونی خاص آن بطور دوره ای برگزار شود می تواند موفق بوده و شکاف دانشی را کم کند.

14-                        اساسا شكاف دانش بصورت طبیعی بین كاركنان وجود دارد و افراد در سازمان بر حسب سطح تخصص و دانش به چند گروه تقسیم می شوند: تازه كار، مبتدی پیشرفته، متخصصان كاردان و صاحب صلاحیت، استادان ماهر و خبرگان، رقابت پذیری سازمان و نیز مقوله برند فردی نیز تز جمله عواملی هست که شکاف دانشی را در بین کارکنان یک سازمان ایجاد می کند.

15-                        تعامل با خارج سازمان ازجمله بخش خصوصی،  شرکت در دوره های آموزش های تخصصی و بین المللی ،شرکت در سمینارها و همایش های تخصصی، انگیزش و علاقمندی ، تفویض اختیار به کار کنان، مشارکت بیشتر سرمایه انسانی در پروژه های متنوع از دلایل شکاف یک فرد یا گروه با سایر کارکنان میشود، البته که بهترین راهکار: تقسیم کار عادلانه مشارکت برابر و نظارت دقیق مدیر بر  عملکرد سرمایه انسانی می باشدالبته بتدریج افراد باید از سطوح پایین به سمت خبرگی حركت كنند که تا حد زیادی به میزان آمادگی و یادگیری خود افراد بستگی دارد بنابراین یكی دیگر از عوامل ایجاد شكاف می تواند به خود فرد، توانایی یادگیری و بعبارتی عوامل درونی برگردد. البته قطعا شرایط محیطی نیز تاثیر گذار خواهد بود

16-                        نتایج مطالعات لوریچ و پیرس هرگاه دو گروه باهم در نظر گرفته شوند، 20 درصد نوسان دانشی دارند همچنین انگیزه های فردی نسبت به موقعیت اجتماعی - اقتصادی افراد نقش بیشتری در شکاف دانشی دارند. همچنین تحقیقات نشان می دهد با بیشتر شدن شکاف دانشی کارکنان، سازمان مجبور به اتخاذ استراتژی دانشی تدافعی تری خواهد بود.

17-                        میزان بودجه و نیز زمان انجام یک فعالیت یا کار واگذار شده به دانشگر از جمله عوامل موثر در افزایش یا کاهش شکاف دانشی در بین کارکنان یک سازمان می باشد.

18-                        بین تمامی افرادی که حتی در یک بخش و در یک موضوع هم کار می کنند وجود تفاوت امری طبیعی است چرا که اصولا انسان ها یکسان خلق نشده اند و تلاش شان نیز برای یادگیری به یک اندازه نیست و از این رو ظرفیت های یادگیری متفاوتی را بوجود آورده و خوبخود موجب تفاوتهای دانشی در سازمان می گردد،  تفاوتهایی که تاحد زیادی پذیرفته شده هم هستند.

19-                        بررسی تحقیقات حاکی از آن است که فرهنگ در اولویت اول با ضریب 10، استراتژی رهبری و مدیریت  سازمان در اولویت دوم با ضریب حدود 7، ساختار سازمانی داری مشکلات عمده! در اولویت سوم  با ضریب 5 از جمله عوامل موثر بر شکاف دانشی کارکنان بشمار می آیند.

20-                        عدم وجود ارزیابی عملکرد کارکنان نیز یکی از عوامل شکاف دانشی محسوب می شود.

21-                        برای کاهش شکاف دانشی بین کارکنان باید موقعیت مطلوب و مورد نظرِسازمان را هم درنظر داشت, و اینکه مدیران چه حد از اختلاف دانشی رو طبیعی و یا حتی برای ایجاد جو رقابت ضروری می دانند

22-                        همچنین طراحی کارراهه شغلی افراد و پروفایل شایستگی می تواند به روشن شدن مسیر مورد نظر برای هر شاغل کمک کند, در این بستر هست که فرهنگ سازی, بها دادن به ترویج دانش و.... می تواند به کاهش شکاف دانشی را کمک نماید.

23-                        یک از راه حل های  سنتی برا ی دانستن شکاف دانشی  را می توان استفاده از یک شاگرد در بین خبرگان حوزه دانشی یا کارکنان یک مجموعه که یک کار واحد را انجام می دهند، دانستن این روش اختلاف دانشی کارکنان از منظر فرد سوم که همان شاگرد است، بدست خواهد آمد.

 


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات