تبلیغات
شبکه تخصصی مدیریت دانش - مهمترین چالشهای پیش روی مدیریت دانش در سازمانهای كشور كدامند؟
 
شبکه تخصصی مدیریت دانش
درباره وبلاگ


هدف اصلی تشکیل این وبلاگ به اشتراک گذاشتن اموخته های مدیریت دانش است.
تلاشمان بر این است که هر چند روز یکبار یکی از موضوعات تخصصی مدیریت دانش را مورد بحث و تبادل نظر با جمعی از عزیزان و با  نظارت یکی از برجسته ترین اساتید این حوزه جناب اقای دکتر اخوان قرار دهیم.
در ضمن کسانی که تمایل دارند در شبکه تخصصی مدیریت دانش در تلگرام مرتبط با موضوع وبلاگ عضو شوند شماره خود را برای اینجانب ارسال کنند.جمع بندی موضوع هفته در كانال مدیریت دانش به آدرس ذیل نیز قابل دسترسی می باشد:
https://telegram.me/knowledge_management

مدیر وبلاگ : مریم فیلسوفیان
مطالب اخیر

نظرات دوستان:


_ 1. بحث مدیریت دانش در سازمان ها به درستی و کامل مطرح نشده

2. متخصصین این حوزه در قیاس بقیه تخصص ها از تعداد کمتری برخوردارند. 

3. ابزارهای این حوزه با خود بحث اصلی اشتباه گرفته میشه. 

4. عدم اطلاع و آگاهی از کلیه ابزارهای مدیریت دانش

5. عدم آشنایی با سازمان های موفق در پیاده سازی مدیریت دانش

6. عدم معرفی الگوهای مناسب در این حوزه که قابل دسترسی برای همه سازمان ها باشد.

7. در حوزه نخبگان مدیریت دانشی هم تعداد کمی از این افراد هستند که پیاده سازی واقعی را در حوزه عمل انجام داده باشند و اکثرا در حوزه دانشگاهی فعال هستند. ( شهره مسجدی)

_ طرح ریزی درست فرهنگ سازمانی در سازمان ، عدم وجود چشم انداز مناسب برای سیستم، نبود مسیر دید مناسب به اهداف سازمان(مریم سلطانی)

_ عدم توانایی در تطبیق تلاشهای مدیریت دانش سازمان با اهداف استراتژیک سازمان بدلیل نداشتن درک صحیح از اهداف مدیریت دانش در سازمان (یاسمن ایدلخانی)

_ عدم وجود انگیزش کافی در کارکنان برای مشارکت در طرح مدیریت دانش و مقاومت آنها در اشتراک دانش،به نظر میرسد قواعد مدیریت دانش اگر در روال ها ایین نامه ها و بخشنامه های جاری یک سازمان نهادینه نشود تبدیل به همان ویترین لوکس و شیک بدون کاربرد میشود(مولود محرابیان)

_ یكی از دلایل مقاومت در برابر اشتراك دانش می تواند عدم یقین افراد به انتفاع گروهی از اشتراك دانش باشد كه این مضمون نیز می تواند نتیجه و نگرش شكل گرفته انان در سازمان در طی سالیان و در نتیجه اقدامات مدیران سازمان باشد . از این رو فرهنگ سازمانی نقش عمده ای را ایفا می نماید و فرهنگ سازمانی را موسسان،مدیران و ... در سازمان به وجود می اورند . (احمد یاری)

_ 1.فرهنگ سازمانی 2.ساختارهای سلسه مراتبی و غیر منعطف 3.ابهام در سیستمهای انگیرشی (مادی و معنوی) 4.عدم اعتماد و حمایتهای مدیریت ارشد از فعالیتهای مدیریت دانش 5.عدم وجود فضای باز برای بیان ایده ها 6.رویکرد نادرست به مدیریت دانش 7. محدودیتهای زمانی 8.عدم تسهیم مناسب دانش 9.نبود سیستم ارزیابی (مریم فیلسوفیان)

_ نبود مدیریت نبود دانش در سازمانهای ایرانی(علیرضا بمویی فرد)

_ دستاوردهای کوتاه مدت مادی و مالی مدیریت دانش در سازمانها و شرکتها که می تواند ایجاد جاذبه نماید مشخص, واقعی و ملموس به نیست و آنچه بعنوان مدیریت دانش مطرح شده بیشتر آرمانی,شعاری و استراتژیك است(خادم)


_ 1.عدم اشراف و اگاهی مدیران سازمان ها نسبت به ضرورت و اهمیت مدیریت دانش

2.فقدان جایگاه مدیریت دانش در تدوین استراتژی های سازمانی.

3. فرهنگ سازمانی

4. فقدان سیستم های انگیزشی

5. عدم اعتقاد و حمایت مدیران

6. موضوع عدم اشراف سازمانها بر عوامل حیاتی موفقیت یا همان CSF ها جهت پیاده سازی یک سیستم مدیریت دانش است.

7.فقدان تجربه و همچنین مشاورین قابل اطمینان برای پیاده سازی(مسعود شیر اوژن)

_1.تغییرات متعدد مدیریتی و تفاوت نگاه و نگرش مختلف به این موضوع

2. هم راستا نبودن اهداف و برنامه های دانشی با راهبرد های سازمان

3. عدم بلوغ سایر حوزه ها و مباحث سازمانی مثل منابع انسانی.

4.عدم تعریف پروژه ها بر اساس نیاز واقعی در واقع مد گرایی .

5.انتظارات غیر واقعی و بی جا از مدیریت دانش داشتن

6.نبود الگوی مشخص‌برای سنجش اثر بخشی و محاسبه ارزش افزوده ایجاد شده.

7.تعریف اشتباه خروجی ها و اهداف پروژه های تعریف شده(شهاب)

_یک پارادوکس وجود دارد از طرفی فردی که دانشش زیاد می شود دیگر تمایل به ماندن در آن بخش را ندارد و می خواهد چیزهایی نو تجربه کند، از طرف دیگر سیستم و مشتریان هم نمی توانند فرد با دانش را تحمل کند. زیرا از زیر و بم همه چیز خبر دارد، فرد دانشی هم می تواند اسباب رابطه بازی باشد و هم مانع آن(هاجرعطاران)

_مانند بسیاری دیگر از نگاه های مدیریت سازمان، مدیریت دانش هم تحت تأثیر اقتصاد دولتی کشور امکان رشد جدی نخاهد داشت. به دیگر سخن مهمترین چالش پیش رو اقتصاد دولتی است که امکان ارزش آفرینی از مدیریت دانش را از سازمانهای ما سلب میکند و مدیران نیز مدیریت دانش را به عنوان جریان اصلی سازمان نمی بینند و مدیریت دانش را فعالیتی جانبی و نمایشی میبینند. این جریانی است که متاسفانه توسط مشاوران این حوزه دامن زده میشود و در نتیجه ارزش مورد انتظار ایجاد نمیگردد(امید متولیان)

تا زمانیکه بازار رقابتی و غیر دولتی در اقتصاد شکل نگیرد مفهوم و ارزش دارایی نامشهود و به تبع آن دانش در سازمان ها درک نمیشود، لذا بنظر من مهمترین چالش در سازمان هایی ایران عدم احساس ضرورت در پیاده سازی مدیریت دانش است(حمید رضا نائینی)

_ اگر با رویکردی سیستمی بخواهیم مدل ناکارامدی مدیریت دانش سازمانهای کشورمان را تحلیل نماییم بطور کلی به نظر میرسد چالشها یا از نوع نبود زیرساخت، یا از نوع اختلال در فرایند و یا از نوع چشم اندازی و عدم تعریف درست از اهداف مدیریت دانش می باشند. در چالشهای زیرساختی ریشه های معرفتی و باور و ارزشها و فرهنگ نقش بسزایی ایفا مینمایند، جایی خواندم خواجه نصیر تیوری را ارایه کرد که چند ده سال قبل ابن هیثم ارایه کرده بود، و دلیل این موضوع را به ضعف مدیریت دانش به مردم مشرق زمین نسبت داده بودند....لذا عدم تمایل به مدیریت دانش گویا ریشه تاریخی دارد...در بعد فرایندی شاید یکی از مسایل چالش برانگیز در سازمانهای کشور، هنر ignorance management باشد یعنی لازم است ابتدا بدانیم انچه که نمیدانیم را چگونه به خوبی مدیریت کنیم.در بعد هدف و طراحی چشم انداز و خروجی هم مبهم بودن اهداف حاصله از مدیریت دانش میتواند باعث ناکارامدی این مقوله گردد،دلیل عدم تبدیل سازمانها به سازمانهای دانش محور را از زاویه ضعف در شبکه سازی نواوری و عدم ساماندهی سیستمهای نواوری سازمان(تبدیل دانش به ارزش) میتوان جستجو نمود.(صدیق رضایی)

_  مهم ترین چالش را نگاه لوکس، نمایشی، ویترینی و در عین حال غیرتخصصی به KM در سازمانها تجربه کرده ام!(ضرغامی)

_ عدم اعتماد به شرکتهای پیاده کننده مدیریت دانش به دلایل مختلف مانند ارائه پکیج های آماده در تقریبا تمامی شرکت ها، عدم پیاده‌سازی سیستم مدیریت دانش در خود شرکتهای مجری و مواردی از این دست که باعث لوث شدن مدیریت دانش و تبدیل اون به یک مقوله فانتزی.(عطیه بورونی)


_کوتاه بودن عمر مدیریتی. ،عدم اطلاع سازمان ها از دارایی های دانشی موجود خود.باقی ماندن سازمانها در تئوری های مدیریت دانش و مفاهیم انتزاعی. نداشتن الگوی پیاده سازی و چارچوب تجویزی مشخص، برون سپاری مدیریت دانش، عدم توانایی بازاریابی دست اندرکاران داخل سازمان (تیم مدیریت دانش و...)برای مدیریت دانش(رضا مصفا)

_یكی از چالش ها، پنهان كردن اشتباهات توسط كاركنان و ترس از اذعان در زمان مناسب ،عدم بخشش و استقبال از اشتباه كاركنان، عدم پایگاه دانشی انگیزشی، نبود وقت و مابه ازا به كاركنان مختص فعالیت های دانشی(ساناز ایمانی)

_   عدم آشنایی مدیران با ابعاد و محاسن سازمان دانش محور و نداشتن سیستم های جامع اطلاعاتی بصورت هم روند و یکپارچه است و...(علی پیروزی)

_ مهمترین دلیل شکست مدیریت دانش در سازمانهای ایرانی بلوغ سازمانی(مهدی مهریار)

_ 1. سطح پایین بلوغ سازمانهای ایرانی

2. عدم وجود کارشناسان مدیریت دانش در سازمانها

3. عدم درک ضرورت مدیریت دانش

4. وجود بحرانهای مالی پی در پی در کشور

5. نبود فرهنگ مکتوب نمودن تجربیات و اشتراک دانش

(حسینی سرخوش)


با توجه به نظرات دوستان جمع بندی نهایی توسط دکتر اخوان به شرح ذیل انجام پذیرفت:


1. عدم امکان آشنایی با سازمان های موفق در پیاده سازی مدیریت دانش در کشور و عدم معرفی الگوهای مناسب در این حوزه که قابل دسترسی برای همه سازمان ها باشد.

2. متخصصین این حوزه در قیاس بقیه تخصص های مدیریتی از تعداد کمتری برخوردارند. در حوزه نخبگان مدیریت دانشی هم تعداد کمی از این افراد هستند که پیاده سازی واقعی را در حوزه عمل انجام داده باشند

3. رویکرد نادرست به مدیریت دانش و ابزارهای این حوزه ، بخصوص کاربست نادرست ابزارهای فناورانه که گاه با خود بحث اصلی اشتباه گرفته میشود

4. فرهنگ سازمانی و نبودن بلوغ سازمانی برای پذیرش مفاهیم و بالتبع پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان

5. عدم قایل شدن به این که مدیریت کردن دانش را همه افراد سازمان باید یاد بگیرند (مدیریت دانش شخصی)

6. عدم حمایت و تعهد مدیران ارشد سازمانی، عمر کوتاه مدیریت در کشور، عدم آگاهی مدیران سازمان ها نسبت به مقوله مدیریت دانش و تفاوت نگاه و نگرش مختلف به این موضوع. مدیران در سازمان مدیریت دانش را به عنوان جریان اصلی سازمان نمی بینند و مدیریت دانش را فعالیتی جانبی و نمایشی می پندارند، در نتیجه ارزش مورد انتظار ایجاد نمیگردد.

7. عدم حس نیاز به پیاده سازی مدیریت دانش فراگیر در همه سطوح سازمانی

8. عدم توانایی در تطبیق تلاشهای و استراتژیهای مدیریت دانش سازمان با استراتژیهای سازمان بدلیل نداشتن درک صحیح از اهداف مدیریت دانش در سازمان

9. عدم وجود انگیزش کافی در کارکنان برای مشارکت در طرح مدیریت دانش، ابهام در سیستمهای انگیرشی (مادی و معنوی)و مقاومت آنها در برابر اشتراک دانش

10. ساختارهای سلسه مراتبی و غیر منعطف

11. عدم وجود فضای باز برای بیان ایده ها

12. محدودیتهای زمانی، نبود وقت و مابه ازای مناسب برای ثبت و اشتراک دانش برای كاركنان دانشی

13. نبود سیستم ارزیابی، نبود الگوی مشخص‌برای سنجش اثر بخشی و محاسبه ارزش افزوده ایجاد شده.

14. ملموس نبودن دستاوردهای کوتاه مدت مدیریت دانش در سازمانها که خود می تواند ایجاد جاذبه نماید

15. عدم بلوغ سایر حوزه ها و مباحث سازمانی مثل منابع انسانی. سیستم و فرآیند ها

16. مدیریت دانش زمینه ساز بروز و ظهور تغییرات فراوانی در سازمان می شود، و بدنبال آن عامل مقاومت در برابر تغییر، چالشی جدی بر سر راه مدیریت دانش خواهد بود

17. نبود زیر ساختهای حق مالكیت معنوی

18. اتكای بیش از حد به فناوری نیز می تواند عاملی باز دارنده برای مدیریت دانش تلقی گردد، یادمان باشد كه فناوری فقط یك توانمند ساز است

19. عدم تطابق سامانه های جاری سازمان با سامانه های جدید مورد نیاز مدیریت دانش و یا كثرت سامانه ها در سازمان و عدم یكپارچگی آنها

20. عدم اعتقاد به این موضوع كه استقرار مدیریت دانش به زمان و حوصله و جدیت نیاز دارد

21. عدم تعریف پروژه های مدیریت دانش بر اساس نیاز واقعی (در واقع مد گرایی(، نگاه لوکس، نمایشی، ویترینی و در عین حال غیرتخصصی به KM در سازمانها

22. انتظارات غیر واقعی و بی جا از مدیریت دانش

23. اقتصاد دولتی کشور امکان ارزش آفرینی از مدیریت دانش را از سازمانهای ما سلب میکند ، در بخش دولتی انگیزه لازم جهت رشد سازمان و رقابت پذیری وجود ندارد

24. در بعد فرایندی شاید یکی از مسایل چالش برانگیز در سازمانهای کشور، هنر مدیریت بر نادانیها می باشد یعنی لازم است ابتدا بدانیم انچه که نمیدانیم را چگونه به خوبی مدیریت کنیم.

25. عدم اشراف سازمانها بر عوامل حیاتی موفقیت یا همان CSF ها جهت پیاده سازی یک سیستم مدیریت دانش.

26. فقدان جایگاه مدیریت دانش در تدوین استراتژی های سازمانی.

27. نگاه به مدیریت دانش فقط بعنوان "یک" پروژه و نه بعنوان یک فرایند جاری در سازمان

28. عدم اعتماد به شرکتهای مشاور مدیریت دانش به دلایل مختلف مانند ارائه پکیج های آماده در برخی شرکت ها، عدم پیاده‌سازی سیستم مدیریت دانش در خود شرکتهای مجری و مواردی از این دست

29. عدم سنجش سرمایه های فکری و دارایی های دانشی موجود در سازمانها

30. برون سپاری کامل مدیریت دانش (و در گیر نشدن افراد سازمان)

 31. قواعد مدیریت دانش اگر در فرایندها، روال ها ایین نامه ها و بخشنامه های جاری یک سازمان نهادینه نشود تبدیل به همان ویترین لوکس و شیک بدون کاربرد میشود

32. عدم توانایی بازاریابی دست اندرکاران داخل سازمان (تیم مدیریت دانش) برای مدیریت دانش، به عبارتی مدیریت دانش رو باید بشود به مدیران ارشد فروخت.

33. مطرح نكردن دلایل شكست مدیریت دانش در سازمانها، كه این میتواند به دلایل استراتژیك و محرمانه مربوط شود که امکان بهره گیری از تجربیات شکست را مقدور نمی سازد

34. پنهان كردن اشتباهات توسط كاركنان و ترس از اذعان در زمان مناسب، بواسطه تنبیه و یا عدم بخشش

35. عدم اعتقاد به مدیریت دانش بعنوان مدیریت بر سازمان با نگاه دانشی و در راستای ایجاد ارزش

36. ضعف در شبکه سازی نوآوری و عدم ساماندهی سیستمهای نواوری سازمان (تبدیل دانش به ارزش)


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 22 تیر 1398 07:46 ب.ظ
order erectile dysfunction pills http://viagralim.us order erectile dysfunction pills !
Hey I am so glad I found your web site, I really found you by mistake, while I was searching on Bing for something else, Anyhow I am here now and would just like to say kudos for a incredible post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the minute but I have bookmarked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the superb jo.
شنبه 18 خرداد 1398 01:04 ق.ظ

Hi there, I found your website by the use of Google at the same time as looking for a similar subject, your web site got here up, it looks good. I have bookmarked it in my google bookmarks.
Hello there, just became aware of your weblog through Google, and found that it's really informative. I'm gonna be careful for brussels. I will be grateful if you happen to proceed this in future. Many folks will probably be benefited from your writing. Cheers!
جمعه 6 اردیبهشت 1398 06:33 ب.ظ
ブランド時計コピー,ブランドスーパーコピー,コピーブランド通販
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 03:05 ب.ظ
ブランドコピー専門通販店スーパーコピーブランド代引き激安販売!2018激安ブランドコピー財布, イヴサンローランコピー
دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 03:11 ق.ظ
ディオール , コーチ, エ ルメス,コーチブランドコピー / コピーブランド / ヴィトンコピー
دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 03:10 ق.ظ
スーパーコピーを取り扱う悪質な詐欺販売サイトのブラックリスト 詐欺販売業者が主に取り扱う商品
دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 03:09 ق.ظ
保証商品、品質信用第一 なので、ご安心ください。商品は全て最高な材料 と優れた技術で造られて、正規と
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 03:23 ب.ظ
Wonderful work! This is the type of information that are meant to be shared around the net.
Shame on the search engines for not positioning this put up higher!
Come on over and talk over with my website .
Thanks =)
سه شنبه 17 مرداد 1396 02:44 ق.ظ
I absolutely love your blog and find almost all of your post's to be exactly
what I'm looking for. Does one offer guest writers to write content for
you personally? I wouldn't mind creating a post or elaborating on some of
the subjects you write about here. Again, awesome web site!
جمعه 25 فروردین 1396 07:43 ب.ظ
Thanks for sharing your thoughts. I truly appreciate
your efforts and I will be waiting for your further post thanks once again.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :