تبلیغات
شبکه تخصصی مدیریت دانش - استراتژیهای مدیریت دانش چگونه از سطح بلوغ مدیریت دانش تاثیر می پذیرند؟
 
شبکه تخصصی مدیریت دانش
درباره وبلاگ


هدف اصلی تشکیل این وبلاگ به اشتراک گذاشتن اموخته های مدیریت دانش است.
تلاشمان بر این است که هر چند روز یکبار یکی از موضوعات تخصصی مدیریت دانش را مورد بحث و تبادل نظر با جمعی از عزیزان و با  نظارت یکی از برجسته ترین اساتید این حوزه جناب اقای دکتر اخوان قرار دهیم.
در ضمن کسانی که تمایل دارند در شبکه تخصصی مدیریت دانش در تلگرام مرتبط با موضوع وبلاگ عضو شوند شماره خود را برای اینجانب ارسال کنند.جمع بندی موضوع هفته در كانال مدیریت دانش به آدرس ذیل نیز قابل دسترسی می باشد:
https://telegram.me/knowledge_management

مدیر وبلاگ : مریم فیلسوفیان
مطالب اخیر


نظرات دوستان:


-  به نظر من انتخاب استراتژی مدیریت دانش بیشتر از اینکه به بلوغ مدیریت دانش وابسته باشد به بلوغ دانشی سازمان و نوع و ویژگیهای سازمان وابسته است. (داوود محمدزاده)

-  پرسش  مقدمات روش شناختی داره. در درجه اول عنوان مورد نظر رو میشه یا باید اینجوری تغییر داد: "سنجش تاثیر بلوغ مدیریت دانش بر استراتژیهای مدیریت دانش" یا سنجش رابطه ...

در رابطه با این کار قبل از هرچیز باید چند نکته را خیلی گذرا درنظر گرفت :

١. باید تصویری دقیق از اهداف سازمانی ترسیم شود.

٢. برای بررسی این رابطه یا اثرگذاری باید پایلوتی(سازمانی) برای جریان سازی دانش و بررسی استراتژیها طراحی شود.

٣. دقیقا نقاط تاثیرپذیر سازمان (از اجرای پروژه KM) مشخص شود.

٤. افراد ذینفع یا درگیر باید از منافع اجرای فرایند مطلع شوند

٥. نقشه راه و نقاط مسیر یا milestone ها تدوین شود.

٦. در اینجا استراتژی چیزی انتزاعی و جدای از جریان سازی دانش در سازمان نیست یعنی درک مفهوم “تاثیر” مهم است که impactاست یا effectو مدل هم به نظر میرسد که ساختاری و از نوع formativeاست.

٧. استراتژیهای مدیریت دانش را باید با استراتژیها و اهداف سازمان دارای پیوندی قوی دانست تا بتوان برای به خدمت گرفتن رویکردهای مرتبط با اشتراک و انتقال دانش فرصتهایی را درون سازمان خلق نمود.

به نظرم مقدمتا باید مساله را از سمت استراتژیهای مدیریت دانش و وابستگی ماهوی اهداف کسب وکار به برنامه دانشی ببینیم. با این فرض اولیه که به موازات انتخاب بهتر استراتژیهای مدیریت دانش ، اثربخشی فرایندهای کسب وکار و عملکرد سازمانی نیز بهبود خواهد یافت.

 همچنین استنباطم اینه كه تا این کار صورت نگیرد رویکرد مناسب در ارتباط با وضعیت خلق و اشاعه دانش تشخیص داده نمیشود. ماندن روی یک رویکرد انسانگرا یا سیستمی یا طی مسیر بین این دو از دانش صریح تا ضمنی و ایجاد موازنه میان آنها هم تقریبا مساله مهم است.(دکتر سعید قربانی)

- هر سازمان بنا بر موارد زیر ممکن است برای تحقق فرایندهای مدیریت دانش خود از مجموعه { رویکردها، ابزارها، ساختارها و منابع مختلفی برای دسترسی به هدف های مشخص} استفاده کند:

1. تبحر در به تعریف و به کارگیری مدیریت دانش

2. توانمندی در اتصال استراتژی های مدیریت دانش به استراتژی ها و اهداف کسب و کار

3. توانمندی در پایش نتایج مدیریت دانش در سطح کسب و کار

همه این موارد به این معنی است که یک سازمان بسته به سطح رشد خود در مدیریت دانش می تواند از مجموعه ای از راهکارها و استراتژی ها استفاده کند تا به سطح رشد بعدی ارتقا پیدا کند، در سطح بعدی لزوما راهکارهای پیشین پاسخ گو نخواهد بود و باید استراتژی هایی متناسب با سطح درک و بلوغ جدید مدیریت دانش استفاده شودالبته ده ها عامل دیگر بر انتخاب استراتژی صحیح و سیستمی مدیریت دانش تاثیر دارد که یکی همین سطح بلوغ مدیریت دانش است.

این نکته را هم باید مد نظر داشت که بلوغ مدیریت دانش خود یک مولفه چند بعدی است که باید به صورت متوازن و کل نگر به آن دقت شود. که به نظر من بهترین ابزار برای نگاه کردن به آن منطق RADAR و یا دیگر ابزارهایی با این مختصات است.(خشایار)

-  همانگونه که دوستان مستحضر هستند، ریشه این تقسیم بندی به دو نوع مکتب شرقی (البته بیشتر ژاپنی) و مکتب غربی بر می گردد.اولاً خوب است که نگاه صفر و یک را از این دسته بندی ها برداریم و البته در ادبیات دنیا برداشته شده است و تقسیم بندی بیشتر روی مبانی فازی (fuzzy logic) استوار شده است. یعنی مناسب تر است اگر بتوانیم سهمی از هر استراتژی در سازمان بر حسب ابعاد چندگانه و مبتنی بر کیس (یعنی آنگونه که در فضای واقع هست) ببینیم در مکتب شرقی بیشتر تمرکز روی دانش ضمنی و انسان سازی (استراتژی شخصی سازی) است. مکتب غربی بیشتر تمرکز بر نگرش سیستم گرا و مدون سازی و نگاه دانش صریح محور دارد. نگاه شرقی بدنبال پروش انسان است و غربی مدیریت کردن انسان و دانش او نگاه شرقی بدنبال خلق دانش است (نگاه استاد مسلم خلق دانش «نوناکا») و نگاه غربی استفاده مجدد از دانش صریح (reusability) مشخصاً نگرش شرقی یک نگرش بلندمدت تر و انسان محور است و نگرش کدگذاری یک نگرش کوتاه مدت تر است. البته در حالت غلوشده و دونقطه مقابل هم این مقایسه صورت گرفته است و نگاه صفر و یک (منطق دودویی) در حالی که نگاه کامل تر، نگاهی است که بتوان با دید فازی به موضوع و دسته بندی نگاه کرد.

استدلال های مطرح شده، استدلالها و منطق مطرح شده را رد نمی کند. بلکه معتقد به مطلوب تر بودن نگرش فازی به موضوع و سهم بندی استراتژی ها برای شرایط مختلف است. و اگر با ادبیات این موضوع هم رجوع کنیم مشخص می شود که تمایل به دسته بندی صفر یا یک کم شده است.

پیش بینی بنده این است که ا فرضیه ها بهتراست با روش های فازی مورد بررسی قرار گیرد تا روش های صفر ویکی...

if .......................... then........................................(ضرغامی)

- در سازمان با بلوغ پایین دانش افراد برای آنها قدرت و جایگاه ایجاد می کند و قطعا با تسهیم سیستماتیک و کدگذاری آن و تسهیم دانش در سطح کل سازمان موافق نبوده و همکاری نمی کنند.(مسعود کیارش)

-  از آنجایی که مراحل بلوغ مدیریت دانش مجزا از هم نیستند پس ایجاد یک نقشه راه مفید خواهد بود. میتوان  فاکتورهایی برای بلوغ باید مشخص کرد تا  در هر مرحله سنجیده شوند و طبق انها استراتژی هایی برای مرحله بعدی وضع شود. که این فاکتورها بر طبق اهداف استراتژیک کسب و کار تعیین می شوند که وابسته به نوع سازمان مورد بررسی است. اما فاکتورهایی بصورت کلی می توان در نظر گرفت.(الناز رفیعی پور)

-K3M   یک مدل بلوغ مدیریت دانش است که سطح بلوغ مدیریت دانش سازمان را براساس مدیریت دانش موجود در سازمان، شایستگی و مهارت یادگیری و استراتژی سازمان می سنجد و مطابقت آن با آن استراتژی کسب و کار پیشنهاد می دهد. سطح بلوغ سازمان در انتخاب استراتژی مدیریت دانش و ابزارهای ان موثر است و از طرفی نوع ابزارهای و تكنیك ها و استراتژی های بكار برده شده در سازمان هم بر سطح بلوغ سازمان تاثیر گذار است. (معصومه نبی زاده)

به نظر من استراتژی های مدیریت دانش باید از استراتژی های سازمان تاثیر بپذیرند سطح بلوغ رو استفاده از ابزارها و تکنیک ها تاثیر گذار هستش. واقعا بین نظریه ها تا اجرای برخی مفاهیم در عمل در سازمان ها تفاوت های زیادی هست . به نظرم آنچه بیشتر اهمیت داره هم سویی استراتژی و الگوی پیاده سازی دانش با استراتژی های کسب و کار است. به نظر من استراتژی مدیریت دانش باید همسو با استراتژی دانش و کسب و کار یک شرکت باشه. سطح بلوغ به طور کلی برای بکارگیری هر ابزار و تکنیکی در سازمان مورد توجه قرار بگیره.(شهاب شیدایی)

-  هرقدر سطح بلوغ مدیریت دانش بالاتر باشد یعنی روالها و سیستمهای مدیریت دانش پذیرفته ترند از جمله مستند سازی...

پس حركت به سمت استراتژیهای كد گذاری هانسن مقبولیت بیشتری خواهد داشت و بالعكس در سازمان با سطوح بلوغ پایینتر، ضرورت اتصال دانشگران بهم و راهبرد شخصی سازی بیشتر احساس می شود...(دکتر پیمان اخوان)

- بنظر بنده در پاسخ می‌بایست چگونگی اثر گذاری بلوغ مدیریت دانش یعنی بلوغ نظام مدیریت دانش در سازمان نه صرفا دانش سازمان صحبت شود که با استفاده از فاکتورهای مطرح در جایزه make و ارزیابی سطح کنونی نظام مدیریت دانش سازمان، بررسی فرصت‌ها و تهدیدات دانشی، بررسی و ارزیابی یا پیش بینی دانشی، بررسی قوانین حاکمیتی و بین المللی حاکم بر فضای دانش و مالکیت فکری، بررسی چگونگی تعاملات دانشی با سازمانها و بنگاههای دانشی صورت پذیرد، نقاط قوت و ضعف نظام مدیریت دانش سازمان اندازه‌گیری و پایش گردند.

حال میتوان استراتژی های متفاوت را تدوین نمود مثل توسعه دانش به تاسیس دانشگاه علمی کاربردی مانند شرکت بنز و بی ام و و... یا دانش را خرید کرد مثل برخی انتقال دهندگان دانش و یا ارتباط دانشی و تعامل دانشی با انجمن ها و دانشگاهها بررسی استراتژی های دانشی شرکت‌های پیشروی جهانی برآیم بسیار جالب میباشد. و اینکه دانششان را به سرعت به محصول تبدیل نمیکنند و در زمان و مکان مناسب که اثر بخشی بالاتری دارد دانش خود را محصول کرده و میفروشند استراتژی جالبی است.

می‌بایست به صنعت بنگاه اقتصادی نیز توجه نمود

صنعت دانشگاهی و آموزشگاهی و پژوهشی

صنایع نظامی

صنایع نفت و گاز

صنایع پزشکی و بیمارستانی

صنایع....

دولتی یا خصوصی

که در هر یک میتوان مقتضیا بررسی نمود(مهدی مهریار)

- وظیفه اصلی استراتژی مدیریت دانش تحقق اهداف مدیریت دانش است. این اهداف قاعدتا در سازمان با یک مسیر تعالی مطرح میگردند. این مسئله بدان دلیل است که اهداف مدیریت دانش در یک مسیر رشد و تعالی مشخص و محقق خواهند گردید. در هر مرحله، اگر مدیریت دانش به اهداف مد نظر دست پیدا کند، بلوغ مدیریت دانش در حوزه مشخصی محقق شده است. لذا کارکرد اصلی استراتژی مدیریت دانش، تحقق اهداف مدیریت دانش در مسیر تعالی و بلوغ فعالیت ها و ابتکار عمل‌های مدیریت دانش است. بر این اساس، مسئولیت استراتژی، امکانپذیر کردن، روان‌سازی، انعطاف پذیری فعالیت‌های مدیریت دانش در مسیر بلوغ است.

قاعدتا ماهیت استراتژی تغییر و انطباق با شرایط است و شرایط (محیط داخلی و خارجی) در مسیر بلوغ مدیریت دانش تغییر میکند و ثابت نیست. حال اینکه آیا انطباقی مشخص بین استراتژی‌های تیپ مدیریت دانش با مدل ‌های بلوغ وجود دارد یا خیر، نیاز به بررسی و پژوهش دارد. به نظر بنده ارتباط مشخصی بین این دو مورد را به صورت قطعی نمی توان مطرح نمود.

آیا استراتژی شخصی سازی نیاز به سطح بالای بلوغ مدیریت دانش ندارد؟

آیا بلوغ مدیریت دانش فقط مربوط به گستره فعالیت‌ها در زمینه استراتژی کدگذاری مدیریت دانش است؟

اینها سوالاتی هستند که به نظر بنده به سادگی نمی توان به آن ها پاسخ داد و باید در سازمان مشخصی و تحت شرایط مشخصی تعیین گردد.(روزبه حسام امیری)

- مفاهیمی مانند راهبردهای مدیریت دانش و مدیریت راهبردی دانش و مدیریت دانش راهبردی باهم تفاوت داشته و بدون شک به هر اندازه که میزان آمادگی و بلوغ سازمانی افزایش یابد برمفاهیم فوق موثر است برای تدوین راهبرد یا استراتژیهای مدیریت دانش باید به سطح بلوغ مدیریت دانش توجه نمود و همتراز با آن سطح و پیچیدگی راهبردها راتغییر داد و کشش راهبرد را به میزان سطح بلوغ مدیریت دانش تنظیم نمود(نجاتی)


با توجه به نظرات دوستان جمع بندی نهایی توسط خانم فیلسوفیان به شرح ذیل انجام پذیرفت:بلوغ مدیریت دانش:


1. سطوح بلوغ، یک سطح از توانمندیهای سازمان را نشان می دهد که توسط دگرگون سازی یک یا چند بخش از فرایندهای سازمانی بدست امده است.
2.  مدل های بلوغ مدیریت دانش به سازمانها در ارزیابی پروژه های مدیریت دانش و اتخاذ استراتژی مناسب برای پیشرفت کمک می کنند. مدلهای بلوغ مدیریت دانش به سازمان کمک میکنند تا نقاط ضعف مدیریت دانش در سازمان شناسایی شود.
3. در هر یک از سطوح، دانش در سطح مشخصی مدیریت شده و با مستند سازی مکرر و دقیق، امکان تسهیل مدیریت و تسهیم دانش فراهم می شود.
4. عموما مدلهای بلوغ مدیریت دانش دارای پنج سطح: 1.آغازین 2.تعهد 3.استقرار4.مدیریت شده 5.بهینه شده می باشند.
5. در سطح اول بلوغ سازمان دارای فرایندهای سازگار و یکپارچه برای مستند سازی دانش نیست و اکثر رویه ها و فرایندها مجددا تجربه می شوند. و مدیران قادر به ارزیابی تلاش کارکنان در این سطح نمی باشند
6. در سطح دوم بلوغ سازمان زیرساخت اولیه جهت استقرار فرایندهای تکرار پذیر را بوجود می اورد.و اطمینان حاصل میشود که از دانش موجود استفاده شده و وظایف به شکل منظم انجام می شود اما امکان استفاده مجدد از دانش به صورت سازمانی وجود ندارد.
7. در سطح سوم سازمان دانش و تجارب مفید را شناسایی نموده و انها را مستند میکند و توسط اموزش به خدمت افراد در میاید. در این سطح معیارهای سنجش عملکرد دانش محور تدوین شده و تجزیه و تحلیل می شود.
8. در سطح چهارم سازمان با استفاده از داده های توصیف کننده عملکرد اقدام به مدیریت نظام مند و مستمر فرایندهای خود می کند.و می تواند از امارها جهت پیش بینی و مدیریت عملکرد اینده استفاده نماید.این سطح نیازمند درایت بسیار و استفاده از اصول و مفاهیم مدیریت دانش سازمانی است.
9. سطح پنجم که بالاترین سطح می باشد سازمان از دانش عمیق خود برای بهبود مستمر فرایندها بهره میگیرد. دراین سطح می توان با توجه به استراتژی هانسن از استراتژی کدگذاری استفاده نمود.
10. سطوح مدلی بلوغ از نظر دانشی به صورت:1. مرحله هرج و مرج دانش 2. مرحله اگاهی 3. مرحله مدیریت دانش 4. مرحله پیشرفته مدیریت دانش 5. مرحله یکپارچگی مدیریت دانش می باشد.
11. به تناسب افزایش بلوغ سازمانها ابعاد پیچیده تری از دانش و شاخصهای متنوع تر و تخصصی تری برای ارزیابی مدیریت دانش سازمانی نیاز خواهد بود.
12.  شاخص های بلوغ به طور مستمر مورد ارزیابی قرار می گیرند و بروز رسانی می گردند.


استراتژی مدیریت دانش:


1. استراتژی مدیریت دانش مسیر حرکت در جهت اهداف سازمان را مشخص می نماید. که هدف اصلی ان بالفعل ساختن مدیریت دانش در سازمان است. 
2. استراتژیهای مدیریت دانش از نظر برخی از محققان عبارتند از:
- بلودگود در سال 2001 سه نوع استراتژی برای مدیریت دانش معرفی کرد:
1. استراتژی ایجاد دانش : بر خلاقیت و نوآوری تاکید می کند.
2. استراتژی انتقال دانش: به انتشار سریع دانش از طریق سازمان تاکید می کند.
3. استراتژی محافظت از دانش: دانش را در وضعیت اصلی نگه می دارند.
- کارل ویگ معتقد به پنج نوع استراتژی مدیریت دانش است:
1.استراتژی تولید دانش
2.استراتژی انتقال دانش
3.استراتژی دانش به عنوان استراتژی سازمان
4.استراتژی مدیریت سرمایه های فکری
5.استراتژی دانش شخصی
- استراتژی دانش از دیدگاه هولسپل:
هولسپل علت شکست بسیاری از برنامه های مدیریت دانش را عدم همراستایی انها با استراتژی کسب و کار و شاخص های موفقیت سازمان می داند.و بیان میکند که استراتژی دانش چگونه برنامه های مدیریت دانش را با استراتژی کسب و کار و شاخص های کلیدی موفقیت همراستا میکند.
فرایند تدوین استراتژی را در 6 گام ترسیم میکند
1.تشخیص و تعیین دقیق زمینه کسب و کارسازمان
2.شناسایی حوزه های دانش مناسب سازمان
3.شناسایی مهمترین KPI
4.تحلیل حوزه های دانش از نظر تاثیر کنونی وآتی بر شاخص های کلیدی عملکرد
5.ارزیابی حوزه های دانش بر اساس تبحر،کدسازی و اشاعه
6.برنامه عملیاتی مدیریت دانش
- استراتژی مدیریت دانش هانسن: شخصی سازی و كد گذاری
استراتژی کد گذاری به دنبال ذخیره دانش به خصوص در فضای دانش صریح است. بنابراین این استراتژی به دنبال شناسایی و ذخیره سازی دانش در شکل اشکار ان است.مثل استفاده از مستندات اما استراتژی شخصی سازی به دنبال انتقال دانش عمدتا ضمنی بین افراد است.(شخص به شخص)
3. هرقدر سطح بلوغ مدیریت دانش بالاتر باشد یعنی روالها و سیستمهای مدیریت دانش پذیرفته ترند از جمله مستند سازی...پس حركت به سمت استراتژیهای كد گذاری هانسن مقبولیت بیشتری خواهد داشت و بالعكس در سازمان با سطوح بلوغ پایینتر، ضرورت اتصال دانشگران بهم و راهبرد شخصی سازی بیشتر احساس می شود...


تاثیر سطح بلوغ مدیریت دانش بر استراتژی های مدیریت دانش:


1. وظیفه اصلی استراتژی مدیریت دانش تحقق اهداف مدیریت دانش است. این اهداف قاعدتا در سازمان با یک مسیر تعالی مطرح میگردند. این مسئله بدان دلیل است که اهداف مدیریت دانش در یک مسیر رشد و تعالی مشخص و محقق خواهند گردید. در هر مرحله، اگر مدیریت دانش به اهداف مد نظر دست پیدا کند، بلوغ مدیریت دانش در حوزه مشخصی محقق شده است. لذا کارکرد اصلی استراتژی مدیریت دانش، تحقق اهداف مدیریت دانش در مسیر تعالی و بلوغ فعالیت ها و ابتکار عمل‌های مدیریت دانش است. بر این اساس، مسئولیت استراتژی، امکانپذیر کردن، روان‌سازی، انعطاف پذیری فعالیت‌های مدیریت دانش در مسیر بلوغ است.
2. قاعدتا ماهیت استراتژی تغییر و انطباق با شرایط است و شرایط (محیط داخلی و خارجی) در مسیر بلوغ مدیریت دانش تغییر میکند و ثابت نیست.
3. بلوغ مطلوب مدیریت دانش در کسب و کارهای مختلف متفاوت می باشد به همین دلیل انتخاب استراتژی مدیریت دانش متناسب با هر نوع کسب و کار و با توجه به سطح بلوغ مدیریت دانش آن می تواند برای بهبود سازمانها مفید باشد. 
4. یک سازمان بسته به سطح رشد خود در مدیریت دانش می تواند از مجموعه ای از راهکارها و استراتژی ها استفاده کند تا به سطح رشد بعدی ارتقا پیدا کند، در سطح بعدی لزوما راهکارهای پیشین پاسخ گو نخواهد بود و باید استراتژی هایی متناسب با سطح درک و بلوغ جدید مدیریت دانش استفاده شود.
5.  سطح بلوغ سازمان در انتخاب استراتژی مدیریت دانش و ابزارهای ان موثر است و از طرفی نوع ابزارها و تكنیك ها و استراتژی های بكار برده شده در سازمان هم بر سطح بلوغ سازمان تاثیر گذار است. 
6. ابتدا لازم است سطح کنونی نظام مدیریت دانش سازمان، با استفاده از بررسی فرصت‌ها و تهدیدات دانشی، بررسی و ارزیابی یا پیش بینی دانشی، بررسی قوانین حاکمیتی و بین المللی حاکم بر فضای دانش و مالکیت فکری، بررسی چگونگی تعاملات دانشی با سازمانها و بنگاههای دانشی، نقاط قوت و ضعف نظام مدیریت دانش سازمان اندازه‌گیری و پایش گردند، و سپس استراتژی های متفاوت را تدوین نمود. 
7.  قبل از هرچیز باید چند نکته را خیلی گذرا درنظر گرفت :
١. باید تصویری دقیق از اهداف سازمانی ترسیم شود.
٢. برای بررسی این رابطه یا اثرگذاری باید پایلوتی(سازمانی) برای جریان سازی دانش و بررسی استراتژیها طراحی شود.
٣. دقیقا نقاط تاثیرپذیر سازمان (از اجرای پروژه KM) مشخص شود.
٤. افراد ذینفع یا درگیر باید از منافع اجرای فرایند مطلع شوند
٥. نقشه راه و نقاط مسیر یا milestone ها تدوین شود.
٦. در اینجا استراتژی چیزی انتزاعی و جدای از جریان سازی دانش در سازمان نیست یعنی درک مفهوم “تاثیر” مهم است که impact است یا effectو مدل هم به نظر میرسد که ساختاری و از نوع formativeاست.
٧. استراتژیهای مدیریت دانش را باید با استراتژیها و اهداف سازمان دارای پیوندی قوی دانست تا بتوان برای به خدمت گرفتن رویکردهای مرتبط با اشتراک و انتقال دانش فرصتهایی را درون سازمان خلق نمود.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 18 خرداد 1398 01:04 ق.ظ

Good day I am so glad I found your weblog, I really found you by mistake, while I was searching on Yahoo for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say thanks for a incredible post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the minute but I have bookmarked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the excellent work.
پنجشنبه 2 خرداد 1398 03:21 ق.ظ
pills erectile dysfunction treatment http://viagralim.us pills erectile dysfunction treatment !
Hi, i believe that i saw you visited my website so i came to go back the prefer?.I'm trying to find issues to improve my website!I suppose its ok to use some of your concepts!!
جمعه 6 اردیبهشت 1398 06:33 ب.ظ
人気ブランド時計スーパーコピー販売専門店-?銀座時計?
یکشنبه 4 تیر 1396 10:46 ق.ظ
These are in fact great ideas in concerning blogging.
You have touched some nice factors here. Any way keep up wrinting.
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396 07:19 ق.ظ
Hi there! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to check it out.

I'm definitely enjoying the information. I'm bookmarking and will be tweeting this to my followers!
Wonderful blog and terrific design.
پنجشنبه 24 فروردین 1396 07:00 ب.ظ
Hello just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren't loading correctly.

I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two
different web browsers and both show the same outcome.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :