تبلیغات
شبکه تخصصی مدیریت دانش - چه ارتباطی بین استراتژیهای عمومی سازمانی مایکل پورتر (رهبری هزینه ها. تمایز. تمرکز. ترکیبی) و استراتژیهای عمومی مدیریت دانش هنسن و همکاران (شخصی سازی. کدگذاری. ترکیبی) وجود دارد؟ لطفا توضیح دهید.
 
شبکه تخصصی مدیریت دانش
درباره وبلاگ


هدف اصلی تشکیل این وبلاگ به اشتراک گذاشتن اموخته های مدیریت دانش است.
تلاشمان بر این است که هر چند روز یکبار یکی از موضوعات تخصصی مدیریت دانش را مورد بحث و تبادل نظر با جمعی از عزیزان و با  نظارت یکی از برجسته ترین اساتید این حوزه جناب اقای دکتر اخوان قرار دهیم.
در ضمن کسانی که تمایل دارند در شبکه تخصصی مدیریت دانش در تلگرام مرتبط با موضوع وبلاگ عضو شوند شماره خود را برای اینجانب ارسال کنند.جمع بندی موضوع هفته در كانال مدیریت دانش به آدرس ذیل نیز قابل دسترسی می باشد:
https://telegram.me/knowledge_management

مدیر وبلاگ : مریم فیلسوفیان
مطالب اخیر


نظرات دوستان:

_ به نظر می رسد، هر قدر استراتژی سازمان به نوآوری متمایل تر باشد استراتژی های انسان محور (جهت مقابل کدگذاری) مطلوب تر است. البته اعتقاد بنده بر این است که با خط کش صفر و یک نمی توان دسته بندی کرد.  (ضرغامی)

_ در استراتژی رهبری هزینه، سازمان بدنبال كاهش هزینه های عملیاتی با استفاده از روشهایی چون استاندارد نمودن روشها و ماجولاریتی است، لذا استراتژی مدیریت دانش بیشتر به كدگذاری متمایل خواهد بود (مستند سازی روالها).

از طرفی در استراتژی تمایز، سازمان بدنبال متمایز كردن محصول یا خدمت خود نسبت به رقبا بوده فلذا ضرورت نوآوری در چنین سازمانهایی بیشتر احساس می شود. استراتژی شخصی سازی كه بدنبال هم افزایی از طریق دانشگران است، با نوآوری سنخیت بیشتری دارد.

همچنین سازمانهایی كه به دنبال استراتژی تمایز هستند، برتری جویی خود را با نواوری در محصول دنبال می كنند، و استراتژی شخصی سازی كمك بیشتری به آنها خواهد كرد ...و این به معنای نفی كد گذاری نیست. (دکتر پیمان اخوان)

_ نكته ای كه به نظر بنده می آید این است كه استراتژی كدگذاری نیاز به سرمایه گذاری های سنگینی در پروژه های نرم افزاری دارد كه خود با استراتژی رهبری هزینه مغایرت دارد. از طرفی هزینه های استراتژی اجتماعی سازی به مراتب پایین تر می تواند باشد. در بهای تمام شده محصول هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی هردو لحاظ میگردد. پس تولید محصول با قیمت پایین تر (رهبری هزینه) ناظر بر كاهش هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی می باشد. البته استراتژی رهبری قیمت نیز وجود دارد. قیمت نهایی محصول بر اساس هزینه های سیستم های مدیریت دانش كدگذاری رشد می نماید و سازمان باید آن را در نظر گیرد.  (روزبه حسام امیری)

_  استراتژی رهبری هزینه تمرکز بر کاهش قیمت تمام شده محصول از طریق کاهش در هزینه های مستقیم دارد نه کاهش هزینه های سازمان ، استراتژی رهبری هزینه بر تولید محصولات استاندارد و استفاده از مقیاس اقتصادی تاکید دارد که نتیجه آن قیمت پایین تولید کالا است.

استراتژی کاهش هزینه های سازمان که از جمله آن هزینه های عملیاتی(عمومی، اداری، فروش و بازاریابی یا همان MSGA) یا غیر عملیاتی(هزینه های مالی) می باشد ، مدنظر نیست. بهای تمام شده بر اساس استاندارد های حسابداری دارای ۳ جزء زیر می باشد:

قیمت تمام شده تولید کالا یا خدمت(شامل مواد، دستمزد، انرژی، استهلاک و ...)

هزینه های عملیاتی(عمومی اداری، فروش و بازاریابی)

هزینه های غیر عملیاتی یا مالی

در محیط عملیاتی ممکن است افزایش هزینه های سازمان بخاطر استقرار سیستم های کدگذاری باعث استاندارد سازی رویه های تولید و در نهایت کاهش قیمت تمام شده شود. (حمیدرضا نائینی)

_ بهای تمام شده محصول شامل هزینه:

مواد مستقیم بکار رفته در محصول

هزینه های مستقیم تولید مانند حقوف دستمزد کارکنان تولید و اجاره و آب و برق و . . . .خط تولید

هزینه های تسهیم شده از مراکز هزینه پشتیبانی تولید

هزینه های اداری و تشکیلاتی نباید برروی قیمت تمام شده محاسبه شود و به حساب زیان سازمان ثبت می شود .

درضمن هزینه های جذب نشده خط تولید نیز باید به حساب زیان سازمان ثبت شود.

هر عملیاتی که امکان ایجاد ارزش افزوده نداشته باشد یا قیمت تمام شده محصول را افزایش می دهد و یا زیان سازمان را

ظاهرا برای استقرار استراتژی کدگذاری فناوری اطلاعات یکی از ابزارهای اساسی و الزامی است ولی در استراتژی شخصی سازی ارتباطات و تعاملات گروهی و انسانی راهگشاست. (دکتر افشین کازرونی)

_ در سازمانهایی با استراتژی تمایز برای پاسخگویی به خواسته های مشتریان و ارائه محصولات سفارشی و متمایز، به جای سرمایه گذاری سنگین در زیر ساخت پایگاه داده های استاندارد، ایجاد ارتباطات بین شخصی و درنتیجه استراتژی شخصی سازی می تواند بهتر عمل کند. از طرفی سازمان هایی با استراتژی رهبری هزینه ها به دلیل تمرکز بر کاهش هزینه ها نیازمند استفاده مجدد از دانش هستند که در این صورت استراتژی کدگذاری می تواند مؤثرتر واقع شود. (نورالدین سلیمی)

_ برای تصمیم گیری برای استراتژیهای مدیریت دانش برای سازمانهایی که استراتژیهای سازمانی ترکیبی اتخاذ میکنند:

بنظر میرسد اینگونه سازمانها از استراتژی ترکیبی مدیریت دانش بهره میبرند

بعنوان مثال در نظر بگیرید سازمانهای همزمان با افزایش کیفیت به کاهش قیمت تمام شده محصولاتشان فکر میکنند.

این به معنای بکارگیری استراتژی تمایز در بخشهای تحقیق و توسعه برای ایجاد محصولات و خدمات خاص و متمایز و در عین حال بکارگیری استراتژی سازمانی رهبری هزینه ها در بخشهای تولید و عملیات می باشد

بدیهی است برای بخشهای تحقیق و توسعه سازمان با استراتژی تمایز رویکرد شخصی سازی مناسبتر است در حالیکه در بخشهای تولید و عملیات بدلیل تکراری بودن فرایند استراتژی کدگذاری مناسبتر بنظر میرسد

وقتی که سازمانی هم در بخش تحقیق و توسعه سرامد میباشد و هم در حوزه تولید و عملیات و ارائه خدمت، ترکیبی از استراتژیهای شخصی سازی و کدگذاری برای آن مناسبتر است. نسبت فعالیتهای شخصی سازی در برابر کدگذاری با توجه به نسبت حجم فعالیتهای تحقیق و توسعه به تولید و عملیات تنظیم می شود.

چنین نتیجه در تحقیقات هانسن و همکاران مغفول مانده است و هانسن و همکاران سازمانها را از اتخاذ استراتژی ترکیبی مدیریت دانش برحذر داشته اند. (دکتر رضائی نور)

_ سازمانهایی که بر فعالیت اصلی خود تمرکز میکنند، فعالیتهایی که اصلی نیستند را می توانند به تامین کنندگانی که کارایی بهتری دارند برون سپاری کنند و می توانند با تمرکز برتری رقابتی بدست اونرد بنابراین با توجه به مطالب گفته شده، که دست یابی به مزیت رقابتی ثمره دانش ضمنی است لذا به نظر می رسد استراتژی پیشنهادی مدیریت دانش استراتژی شخصی سازی باشد.

همچنین به نظر می رسد در حیطه فعالیتها و محصولاتی که سازمان از استراتژی تمرکز استفاده کرده و برون سپاری می کند از استراتژی مدیریت دانشی کد گذاری استفاده نموده پس در حالت کلی می توان گفت انتخاب استراتژی شخصی سازی برای فعالیتها و محصولاتی که سازمان قصد دستیابی به مزیت رقابتی را دارد مناسب بوده و استراتژی کد گذاری برای فعالیتها و محصولاتی که اقدام به برون سپاری می کند مناسب می باشد.(مریم فیلسوفیان)

_  استراتژی های مدیریت دانش

بر پایه تمایز بین دو نوع دانش صریح و ضمنی، دو استراتژی متفاوت برای مدیریت دانش در سازمان پیشنهاد شده است. استراتژی های مدیریت دانش بر دو دیدگاه استراتژی مدیریت دانش صریح محـور و ضمنی محور استوار است هانسن و همکاران بر این باورند که دست کم دو نوع استراتژی برای مدیریت دانش وجود دارد. این دو، عبارتند: از استراتژی رمزگذاری (دانش صریح محور) و استراتژی شخصی سازی (دانش ضمنی محور).

به نظر میرسد استراتژیهای هانسن و همکاران باید بیشتر به کمک فناوری اطلاعات قابل دسترسی است اما استراتژیهای پورتربرای حصول کمتر به فناوری اطلاعات نیازدارد (نجاتی)

_ ابتدا استراتژی سازان مدیریت دانش باید مشخص کنند که سازمان مورد بررسی از کدامیک از استراتژی های سه گانه پورتر(تمایز، رهبری هزینه ها یا تمرکز) پیروی می کند.

به طور کلی می توان استراتژی های تمایز و رهبری هزینه ها را در دو سر طیف استراتژی های پورتر قرار داد. استراتژی تمایز به دلیل نیاز به پاسخگویی به نیازهای مشتریان و ارائه محصولات خاص و بدیع، نیازمند به حمایت از خلاقیت بالا و پرورش ایده های نو بوده و دانش مورد نیاز برای چنین فضایی از نوع دانش غیرتکراری و درونی می باشد. لذا استراتژی های تمایز توسط استراتژی های مدیریت دانش انسان گرا حمایت می شوند. از طرف دیگر، استراتژی رهبری هزینه ها به دلیل نیاز در کاهش هزینه ها مستلزم صرفه جویی، استفاده از منحنی های یادگیری و تجربه و توان بالقوه در تسهیم مهارت ها یا دانش موجود در سازمان می باشد. لذا این نوع استراتژی های عمومی توسط استراتژی های سیستم گرای مدیریت دانش حمایت می شوند(منبع: کتاب مدیریت استراتژیک دانش از نظریه تا اجرا)

یکی از عوامل تاثیرگذار بر موفقیت مدیریت دانش که باید در استراتژی سازی آن مد نظر قرار بگیرد، ساختار سازمانی است به نحوی که ساختارهای مکانیکی یا سلسله مراتبی که عمدتا دارای ویژگی های سازمان های وظیفه ای هستند از استراتژی های سیستم گرای مدیریت دانش بهتر پشتیبانی می کنند. در ساختارهای سلسله مراتبی تعاملات اجتماعی کارکنان نسبت به ساختارهای ارگانیکی کمتر است، لذا استراتژی های انسان گرا در سطح سازمانی، شانس موفقیت کمتری دارند.(الناز رفیعی پور)


با توجه به نظرات دوستان جمع بندی نهایی توسط جناب آقای دکتر رضائی نور به شرح ذیل انجام پذیرفت:

1. در استراتژی رهبری هزینه، سازمان بدنبال كاهش هزینه های عملیاتی با استفاده از روشهایی چون استاندارد نمودن روشها و ماجولاریتی است، لذا استراتژی مدیریت دانش بیشتر به كدگذاری متمایل خواهد بود (مستند سازی روالها).
2. از طرفی در استراتژی تمایز، سازمان بدنبال متمایز كردن محصول یا خدمت خود نسبت به رقبا بوده لذا ضرورت نوآوری در چنین سازمانهایی بیشتر احساس می شود. استراتژی شخصی سازی كه بدنبال هم افزایی از طریق دانشگران است، با نوآوری سنخیت بیشتری دارد. بنابراین به نظر می رسد، هر قدر استراتژی سازمان به نوآوری متمایل تر باشد استراتژی های انسان محور (جهت مقابل کدگذاری) مطلوب تر است.
3. سازمانهایی که استراتژیهای سازمانی ترکیبی اتخاذ میکنند بنظر میرسد از استراتژی ترکیبی مدیریت دانش بهره میبرند. بعنوان مثال در نظر بگیرید سازمانهای همزمان با افزایش کیفیت به کاهش قیمت تمام شده محصولاتشان فکر میکنند. این به معنای بکارگیری استراتژی تمایز در بخشهای تحقیق و توسعه برای ایجاد محصولات و خدمات خاص و متمایز و در عین حال بکارگیری استراتژی سازمانی رهبری هزینه ها در بخشهای تولید و عملیات می باشد. بدیهی است برای بخشهای تحقیق و توسعه سازمان با استراتژی تمایز رویکرد شخصی سازی مناسبتر است در حالیکه در بخشهای تولید و عملیات بدلیل تکراری بودن فرایند استراتژی کدگذاری مناسبتر بنظر میرسد
4. وقتی که سازمانی هم در بخش تحقیق و توسعه سرآمد میباشد و هم در حوزه تولید و عملیات و ارائه خدمت، ترکیبی از استراتژیهای شخصی سازی و کدگذاری برای آن مناسبتر است. نسبت فعالیتهای شخصی سازی در برابر کدگذاری با توجه به نسبت حجم فعالیتهای تحقیق و توسعه به تولید و عملیات تنظیم می شود. توجه داشته باشید چنین نتیجه گیری در تحقیقات هانسن و همکاران مغفول مانده است و هانسن و همکاران سازمانها را از اتخاذ استراتژی ترکیبی مدیریت دانش برحذر داشته اند.


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 18 خرداد 1398 01:04 ق.ظ

Appreciating the time and effort you put into your blog and in depth information you offer. It's awesome to come across a blog every once in a while that isn't the same outdated rehashed material. Wonderful read! I've saved your site and I'm adding your RSS feeds to my Google account.
دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 07:19 ب.ظ
erectile dysfunction guide http://viagralim.us erectile dysfunction guide !
Thank you for some other informative blog. The place else may I get that type of info written in such a perfect method? I've a mission that I'm simply now operating on, and I've been at the look out for such information.
یکشنبه 12 اسفند 1397 09:16 ب.ظ
Α p᧐cқet knife easily cսts ⲟff the sҝin of
a potato.
دوشنبه 30 بهمن 1396 01:35 ق.ظ
هی اونجا! من فقط می خواهم به شما یک شگفت انگیز بزرگ برای اطلاعات عالی شما را در اینجا در این پست ارائه شده است.
من به زودی به وبسایت شما خواهم پرداخت.
یکشنبه 26 شهریور 1396 03:06 ق.ظ
Hi friends, nice paragraph and nice arguments commented at this place,
I am in fact enjoying by these.
یکشنبه 15 مرداد 1396 08:03 ق.ظ
Great post. I was checking constantly this blog and
I'm impressed! Extremely useful information specifically the
last part :) I care for such info a lot. I was looking for this certain info for a long time.
Thank you and good luck.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 07:01 ق.ظ
Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year
old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She placed the shell to her ear and screamed.
There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :