تبلیغات
شبکه تخصصی مدیریت دانش - فرض کنید شما به عنوان مدیر دانش یک سازمان انتخاب شده‌اید، برای استقرار مدیریت دانش در سازمان چه اقداماتی انجام خواهید داد؟ لطفاً در پاسخ خود به مراحل طی شده، عوامل لحاظ شده در هر مرحله و ابزارهای مورد استفاده در هر مرحله به تفكیك اشاره فرمایید.
 
شبکه تخصصی مدیریت دانش
درباره وبلاگ


هدف اصلی تشکیل این وبلاگ به اشتراک گذاشتن اموخته های مدیریت دانش است.
تلاشمان بر این است که هر چند روز یکبار یکی از موضوعات تخصصی مدیریت دانش را مورد بحث و تبادل نظر با جمعی از عزیزان و با  نظارت یکی از برجسته ترین اساتید این حوزه جناب اقای دکتر اخوان قرار دهیم.
در ضمن کسانی که تمایل دارند در شبکه تخصصی مدیریت دانش در تلگرام مرتبط با موضوع وبلاگ عضو شوند شماره خود را برای اینجانب ارسال کنند.جمع بندی موضوع هفته در كانال مدیریت دانش به آدرس ذیل نیز قابل دسترسی می باشد:
https://telegram.me/knowledge_management

مدیر وبلاگ : مریم فیلسوفیان
مطالب اخیرنظرات دوستان:

_ من فکر میکنم انتخاب چارچوب مناسب پیاده سازی مدیریت دانش مهم است. مدلهای تجویزی متفاوتی وجود دارند مانند APO, APQC و چارچوب مدیریت دانش EFQM. هریک از این چارچوبها مسیری را تجویز کرده اند. مثلا APO چهار مرحله دارد. تشخیص،طراحی، ایجاد و توسعه یا گسترش.در مرحله تشخیص 2 کار باید انجام شود. الف_ ارزیابی سطح بلوغ بر اساس سوالات ارزیابی که خود سازمان طراحی نموده ب_ شناسایی شکاف دانش.

ضمنا در این مرحله بر اساس نمره کسب شده سطح بلوغ سازمان مشخص می شود که می تواند ملاک تصمیم گیری برای وضعیت مطلوب سازمان تلقی شود. در مرحله طراحی موضوع تدوین استراتژی مدیریت دانش و ارزیابی هزینه و منفعت هریک از اقدامات بهبودی است که از پاسخ به سوالات پرسشنامه استخراج شده. پس از اولویت برنامه ها بصورت پایلوت برنامه ای را اجرا می کنند . نقش هر واحد و فرد مشخص می شود. پس از این اجرا اصلاحات انجام شده و در نهایت پیاده سازی به تمام سازمان تسری می یابد. چارچوب EFQM مبتنی بر مدل تعالی سازمانی است. در هر معیار سوالاتی از جنس مدیریت دانش مطرح شده که با توجه به آنها می توان برنامه های بهبود را مشخص کرد. در این چارچوب نکته مهم دیگر انتخاب روش ارزیابی است. پس از مشخص شدن برنامه ها آنها را اولویت بندی و اجرا میکنند.(رضا مصفا)

_ اولین قدم می تواند تحلیل و بررسی زیرساخت های موجود باشد. پس از آن تهیه نقشه دانش برای سازمان است تا گپ های موجود شناسایی شود و بتوان از آن برای خلق استراتژی های مدیریت دانشی و هماهنگی آن با استراتژی سازمان استفاده کرد.

همچنین شناسایی شبکه های موجود در سازمان از جمله اینترانت، اکسترانت و فهم نقش آن ها در مدیریت دانش با استفاده از ابزارهایی چون data mining, data warehousingو DSS در قالب قدم های آغازین می تواند باشد.(الناز رفیعی پور)

_ باتکیه بر مبانی علمی و اهداف استقرارمدیریت دانش و همچنین با توجه به تجارب کسب شده در سایر کشورها و برخی از شرکتها وبنگاهها و سازمانهای کشورمان به نظر میرسد: پس از ایجاد احساس نیاز به استقرار مدیریت دانش و فرهنگ سازی موضوع که به عنوان مولفه مهم است. مرحله بعد ایجاد زیر ساخت های لازم میباشدو زیرساختهای متعددی میبایست فراهم باشد که در شرایط فعلی و نقش فزاینده و تاثیرگذار فناوری اطلاعات باید این زیرساخت فراهم باشد. تجارب کشورهای مختلف مانند کره جنوبی و برنامه های کشور هندوستان در آسیا نشان میدهد زیرساخت IT از مهمترین زیرساخت مورد نیاز است لذا فراهم آوردن آن که خود هم زیرساختهای فنی ، انسانی و محیطی لازم دارد از ابزارهای استقرار مدیریت دانش میباشد. (نجاتی)

_ یکی از مدلهای متقن و مطرح در این حوزه، مدل bsc و منطق سیستمی حاکم در آن می باشد که بر

Input, process, output, outcome تاکید دارد.(دکتر صدیق رضائیان)

_ به نظر بنده اولین گام اعلام بیانیه و یا ماموریت سازمانی که نشاندهنده اهمیت و حمایت مدیریت ارشد سازمان و پس ارزیابی وضعیت موجود سازمان بر اساس مدل هایی نظیر APO که حاکی از ان است در شرایط فعلی سازمان بر اساس فاکتور های مختلف در چه مرحله ایی قرار دارد. سپس تدوین استراتژی ها و تهیه نقشه دانش که نقطه مطلوب مشخص شود. سپس متناسب با آن برنامه های عملیاتی طرح‌ریزی و پیاده سازی شود.به طور کلی رویکرد ها در اندازه و ابعاد سازمان و بلوغ سازمان انتخاب می گردد و نمی توان یک نسخه در سازمان های مختلف بپیچیم.(پیمان میرزایی)

_ به نظر بنده قبل از انجام هر کاری با هدف مدیریت دانش در سازمان، ابتدا باید مسأله اصلی که در سازمان در حوزه مدیریت دانش مطرح است، مشخص گردد. پس از تعیین مسئله، جمع آوری اطلاعات از سازمان صورت پذیرد و مباحث جهت ساز مدیریت دانش از جمله اهداف کلان، چشم‌انداز، مأموریت مورد انتظار و غیره شناسایی گردد. بر اساس این مباحث جهت ساز مدیریت دانش، استراتژی های مدیریت دانش در کل یا بخشی از سازمان تعیین گردد. در گام بعدی برنامه‌ها، اقدامات و ابتکار عمل‌های مدیریت دانش شناسایی و تدوین گردند. آنگاه به صورت دقیق مشخص می‌گردد که در سازمان نیاز به چه اقداماتی می باشد. قاعدتا این اقدامات در سطح مختلف سازمان مثل سطح فرایندها، ساختار و زیر ساخت‌ها (مثل نیروی انسانی و فناوری اطلاعات) اثرگذار است. چیزی که به صورت کلی در سازمان می توان گفت این است که فرایندهای مدیریت دانش در سازمان و همچنین زیرساخت های لازم باید محقق گردند. این تحقق دارای سطوحی است که معمولاً میزان گستردگی آن ها را در مدل های بلوغ پوشش می دهند. ارائه یکسری فعالیت های تیپ مدیریت دانش مثل این است که پزشک بیماری را بدون معاینه با نسخه آماده بخواهد درمان کند. البته این نکته تاکیدی ندارد که این فعالیت ها، ارزشی در سازمان ایجاد نمی کنند.(روزبه حسام امیری)

_ در كتاب *مدیریت دانش: كنكاشی در عوامل شكست* كه امسال توفیق چاپ آن پیدا شد، الگویی جهت پیاده سازی مدیریت دانش ارایه نمودم كه ذیلا مشاهده می فرمایید. این الگو با ارزیابی سطح بلوغ شروع شده و مواردی چون تدوین سند راهبردی، فرهنگ سازی، نقشه دانش، مكانیزمهای انگیزشی، نظام مستندسازی، شبكه سازی، اكتساب دانش ضمنی ، و در نهایت استقرار پایگاه دانش را در بر می گیرد...

در كتاب *عوامل كلیدی موفقیت مدیریت دانش* نیز الگویی جهت پیاده سازی مدیریت دانش در مراكز تحقیقاتی و دانشگاهی ارایه نمودیم كه ذیلا مشاهده می فرمایید. این الگو نیز با شناخت و بسترسازی شروع شده و با محوریت فرایندها، ابزارها و لوازم مورد نیاز در هر فرایند مدیریت دانش پیشنهاد شده است كه می تواند به عنوان نقشه راهنما مورد استفاده عزیزان قرار گیرد...(دکتر پیمان اخوان)

1.تعیین هدف دانش در سازمان:هدفهای مدیریت دانش در ابتدا باید مشخص گردد.هدفهای مدیریت دانش در دوسطح عملیاتی و راهبردی با توجه به اهداف اصلی سازمان تعیین میگردد.در سطح راهبردی نگهداری سازمان بر پایه مدیریت دانش و ایجاد فرهنگ انجام می شود و در سطح عملیاتی با توجه به اهداف باید برنامه های لازم برای دستیابی به اهداف شناسایی، توزیع، به کارگیری و نگهداری شود.

2. کشف دانش: شناسایی منابع دانشی درون و بیرون سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

3. کسب دانش از افراد خبره

4. خلق دانش جدید در سازمان

5. سازماندهی و نگهداری دانش: اینکه چه دانشی در کجا و تا کی باقی بماند و نگهداری آن چگونه باشد که بهترین قابلیت بازیابی فراهم گردد

6. تسهیم و تبادل دانش

7. به کارگیری و توسعه دانش: دانش به کار گرفته شده باید تاثیر خود را در افزایش کارایی و اثربخشی سازمان نشان دهد.

8. ارزیابی دانش: باید دانش به دست آمده به لحاظ میزان رشدی که برای سازمان ایجاد نموده مورد ارزیابی قرار گیرد.(مریم فیلسوفیان)


با توجه به نظرات دوستان جمع بندی نهایی توسط جناب آقای مهدی حسینی سرخوش به شرح ذیل انجام پذیرفت:


مروری بر مدل‌های مطرح شده به منظور استقرار مدیریت دانش در ادبیات تحقیق و مدل‌های توسعه یافته در سازمان‌های پیشرو حاکی از وجود تنوع بسیار گسترده این مدل‌ها می‌باشد.
به عنوان مثال سازمان بهره‌وری آسیا (APO) چهار مرحله بر استقرار مدیریت دانش توصیه می‌کند: تشخیص، طراحی، توسعه و استقرار.
1) در مرحله تشخیص دو کار باید انجام شود: 1) ارزیابی سطح بلوغ و 2) شناسایی شکاف دانش.
2) در مرحله طراحی استراتژی مدیریت دانش، برنامه‌ها، اقدامات عملیاتی و شاخص‌های کلیدی موفقیت برای ارزیابی تدوین می‌شود.
3) در مرحله توسعه، پس از اولویت‌بندی برنامه‌ها، برنامه پایلوت به صورت اجرا می‌شود. 
4) در مرحله استقرار مدیریت دانش در سراسر سازمان استقرار یافته و از طریق فرهنگ‌سازی و ارزیابی مستمر در سازمان نهادینه می‌شود.
علاوه بر این، عوامل متنوعی وجود دارد که می‌تواند بر موفقیت استقرار مدیریت دانش در سازمان اثرگذار باشد. برخی از این عوامل عبارتند از:
• تعهد مدیریت ارشد
• فرهنگ سازمانی
• زیرساخت‌های IT
• ساختار سازمانی و فرآیندها
• نظام انگیزشی
• همراستایی با مأموریت و راهبردهای سازمان
بررسی مدل‌های مختلف استقرار مدیریت دانش بیانگر حاکمیت رویکرد عقلایی از بالا به پایین در این مدل‌ها می‌باشد (یعنی انطباق عمودی نظام مدیریت دانش با راهبردها و الزامات فرادستی). علاوه بر این یک مدل استقرار مدیریت دانش اثربخش بایستی همراستایی و انطباق افقی خود را با سیستم‌های جاری سازمان (مانند مدیریت کیفیت یا مدیریت پروژه) حفظ نمایند. بنابراین مدل‌های استقرار مدیریت دانش باید دربردارنده تجزیه و تحلیل محیطی (فرصتها و تهدیدها) و تجزیه و تحلیل سطح بلوغ سازمان (قوتها و ضعفها) باشد.
در نهایت با بررسی مدل‌های مختلف موجود برای استقرار مدیریت دانش و در نظر داشتن عوامل مذکور برای موفقیت مدیریت دانش و بهره‌گیری از نظرات مشارکت‌کنندگان در بحث، برای استقرار مدیریت دانش در سازمان مراحل زیر توصیه می‌شود:
1) تشکیل تیم مدیریت دانش: 
در این مرحله تیم مدیریت دانش تشکیل، وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات آنها مشخص می‌گردد. این نکته حائز اهمیت است که در تشکیل تیم بایستی صلاحیت‌های مورد نیاز اعضای تیم مدیریت دانش در افراد کاندید وجود داشته باشد یا از طریق آموزش به آنها انتقال یابد.
2) ارزیابی سطح آمادگی سازمان برای استقرار مدیریت دانش: 
در این مرحله نقاط قوت و ضعف سازمان شناسایی و اقداماتی در جهت تقویت و استمرار نقاط قوت و حذف یا تعدیل نقاط ضعف تعریف و اجرا می‌شود. در این مرحله می‌توان از مدل‌های سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش نظیر K3M برای ارزیابی وضعیت سازمان به لحاظ زیرساختها، منایع انسانی و... بهره گرفت.
۳) تدوین راهبرد دانش سازمان: 
در این مرحله حوزه‌های دانش کلیدی شناسایی، ارزیابی و راهبردهای مناسب هر حوزه انتخاب می‌گردد. برای این منظور می‌توان از مدل شرکت زیمنس الگو گرفت:
4) تدوین برنامه‌های راهبردی مدیریت دانش: 
در این مرحله اقدامات راهبردی مدیریت دانش در راستای راهبردهای دانشی تدوین شده سپس تبدیل به برنامه‌های عملیاتی می‌گردد. در این مرحله می‌توان از ابزارهای مناسب برای توسعه فرآیندهای مدیریت دانش بهره برد که نمونه‌ای از آن از APO در ادامه ارائه شده است:
5) استقرار آزمایشی (پایلوت): 
این مرحله شامل تعریف معیارهای انتخاب پایلوت، انتخاب پایلوت، فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم در پایلوت انتخاب شده، فرهنگ‌سازی و استقرار در پایلوت می‌باشد. در این مرحله می‌توان از روش‌های مذکور برای ارزیابی سطح آمادگی بخش‌های مختلف یک سازمان بهره برد. علاوه بر این می‌توان از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره مانند AHP برای مقایسه آمادگی بخش‌های مختلف استفاده نمود.
6) پایش استقرار مدیریت دانش در پایلوت انتخابی و توسعه آن به سایر بخش‌های سازمان: 
در این مرحله بایستی موفقیت استقرار مدیریت دانش در سازمان و بازده آن (ROI) را مورد ارزیابی قرار داد. در صورت رضایت‌بخش بودن نتایج، استقرار مدیریت دانش در سایر بخش‌های سازمان ادامه خواهد یافت.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 18 خرداد 1398 01:04 ق.ظ

I quite like looking through a post that will make men and women think. Also, thanks for allowing me to comment!
شنبه 17 فروردین 1398 04:58 ب.ظ
人気No.1ブランドコピー通販,スーパーコピーブランド,激安ブラ
شنبه 29 اردیبهشت 1397 02:33 ب.ظ
Hello to every body, it's my first pay a quick visit of this blog; this website contains
amazing and in fact fine material for visitors.
پنجشنبه 13 اردیبهشت 1397 08:49 ب.ظ
It's actually very complex in this active life to listen news on TV,
thus I simply use world wide web for that purpose, and
get the latest news.
یکشنبه 26 شهریور 1396 05:43 ق.ظ
Great article.
یکشنبه 15 مرداد 1396 08:07 ق.ظ
Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this
write-up and the rest of the site is also really good.
دوشنبه 9 مرداد 1396 10:11 ب.ظ
My brother suggested I might like this web site. He was totally right.
This post actually made my day. You cann't imagine just how much time I had
spent for this info! Thanks!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:51 ق.ظ
It's going to be finish of mine day, but before finish
I am reading this great article to improve my know-how.
جمعه 25 فروردین 1396 11:00 ق.ظ
Hello, i think that i saw you visited my site so i came to “return the favor”.I am
trying to find things to improve my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!
سه شنبه 24 شهریور 1394 01:58 ق.ظ
09212217515
برای تلگرام
دوشنبه 23 شهریور 1394 12:56 ب.ظ
با ثبت وبلاگ خود در بزرگترین بانک وبلاگ های ایرانی بازدید خود را چندین برابر کنید..
شنبه 21 شهریور 1394 06:00 ب.ظ
سلام. خسته نباشید. وبلاگ خوبی دارید. خوشحال می شم یه سری به سایت ما هم بزنید. موفق باشید
شنبه 21 شهریور 1394 04:50 ب.ظ
با ساخت وبلاگ در سیستم لاین بلاگ روزانه بیش از هزاران نفر بازدید داشته باشید.....
فقط کافیست مطالب خود را در لاین بلاگ نیز انتشار دهید

پس همین حالا وبلاگت رو روی لاین بلاگ بساز
www.lineblog.ir

دوستان زیادی توی لاین بلاگ وبلاگ دارن
تو هم به جمع اونا بپیوند
شنبه 21 شهریور 1394 03:31 ب.ظ
عزیز مهربون خوبی؟ به وبلاگ من سر بزن تو وبلاگم لیست وبلاگ های پرطرفدار را جمع می کنم خوشحال می شم وبلاگ تو هم تو این لیست طلایی باشه مطمئن باش بازدید وبلاگت طی چند روز پر بازدید می شه
شنبه 21 شهریور 1394 03:20 ب.ظ
سلام
وبلاگ نویس عزیز خسته نباشی، وبلاگت خیلی ناز بود دوسش داشتم. بهت پیش نهاد می کنم بیا به وب سایت من سر بزن برات سوپرایز فوق العاده دارم منتظرتم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :